Hoel Elektro AS
22 60 27 60
Frydenbergveien 46B
0575 Oslo
Man-Fre: 07:30 - 15:30

referanser illustrasjonsbildeHer er et utdrag av typiske oppdrag som HOEL ELEKTRO AS har utført.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon, eller navn og telefonnummer til referansepersoner.

 

 


P8 – Citypassagen 

2022-2023. Prosjektoppdrag rehabilitering kontorlokaler 4 – 5 etg / kantine storkjøkken 6 etg / fellesarealer inngangsparti / trapper  m.m.  Totalentrepriser med installasjon elektriske anlegg, klimastyringer, brannalarmanlegg, nødlys m.m. Oppdragsgiver: Aktiv Bygg AS / KLP Eiendom


Soria Moria 

2022-2023.  Hotell / møtesenter. Service / fortløpende / pågående vedlikehold og oppgraderinger. Oppdragsgiver: Soria Moria


Bergesen 

2022-2023.  Næringsbygg / kontorer. Installasjoner i forbindelse med oppgradering / utskiftinger / styring klimaanlegg m.m.. Service / fortløpende / pågående vedlikehold og oppgraderinger. Oppdragsgiver: Bergesen / Energima


Drammensveien 288

2019-2023.  Diverse løpende servicearbeider / fortløpende / pågående vedlikehold og oppgraderinger. Oppdragsgiver: KLP Eiendom


Akersgata 55 / VG-bygget

2022.  Næringsbygg. Utskifting ca 2000 armaturer. Oppdragsgiver: KLP Eiendom

2022. Næringsbygg. Ombygging diverse arealer 2. etg. Oppdragsgiver Bekkelaget Prosjekt / KLP Eiendom.


P40 – Driftskontor KLP

2022.  Nytt driftskontor Holberg / Pilestredet for KLP. Totalentreprise med prosjektering / installasjon elektriske anlegg, brannalarmanlegg, nødlys m.m. Oppdragsgiver: Aktiv Bygg AS / KLP Eiendom


Brynsengveien 5 – Brødrene Dahl

2020-2023. Diverse prosjektoppdrag rehabilitering kontorlokaler / fellesarealer trapp / garderober / toaletter / kantine / showrom m.m.  Totalentrepriser med prosjektering / installasjon elektriske anlegg, brannalarmanlegg, nødlys m.m. Oppdragsgiver: Kr Stensrud & Søn AS / Brødrene Dahl


Holberg Terrasse

2019-2020. Prosjektoppdrag rehabilitering kontorlokaler 4 etg / 6 + 7 etg / del av 8 etg / fellesarealer inngangspartier / trapper / garderober / toaletter / kantine m.m.  Totalentrepriser med prosjektering / installasjon elektriske anlegg, klimastyringer, brannalarmanlegg, nødlys m.m. Oppdragsgiver: Aktiv Bygg AS / KLP Eiendom


Drammensveien 288

2018-2021. Diverse prosjektoppdrag rehabilitering kontorlokaler leietagere / felleskantine i kontorbygg som er ca 54000m2. Totalentrepriser med prosjektering / installasjon elektriske anlegg, brannalarmanlegg, nødlys m.m. Oppdragsgiver: Kr Stensrud & Søn AS / KLP Eiendom


Holberg Terrasse

2020. Utskifting hovedfordelinger, m ny tafo og økt kapasitet til bygget. Totalentreprise elektriske anlegg. Oppdragsgiver: KLP Eiendom


Ibsenkvartalet

2020. Rehabilitering kontorlokaler 8., 9. og deler av 10. etg Lovdata. Totalentreprise elektriske anlegg, datanettverk, brannalarmanlegg, nødlys m.m.. Oppdragsgiver: Hande AS/ KLP Eiendom


Ibsenkvartalet

2020. Rehabilitering kontorlokaler 2. etg Carbon Limits. Totalentreprise prosjektering / installasjon elektriske anlegg, brannalarmanlegg, nødlys m.m. Oppdragsgiver: Hande AS/ KLP Eiendom


Ibsenkvartalet

2020. Oppgradere brannalarmanlegg i deler av bygget. Utskifting detektorer, omfordeling sløyfer. Oppdragsgiver KLP Eiendom AS.


Glassmagasinet Oslo / Stortorvet 1

2019-2021. Diverse prosjektoppdrag rehabilitering kontorlokaler leietagere / fellesarealer kontordel. Totalentrepriser med prosjektering / installasjon elektriske anlegg, brannalarmanlegg, nødlys m.m. Oppdragsgiver: Kr Stensrud & Søn AS / KLP Eiendom


Henrik Ibsens gate 40-42

2018-2020. Rehabilitering eldre bygård, næringsbygg / kontorer. Totalentreprise prosjektering / installasjon elektriske anlegg, brannalarm, nødlys, datanettverk. Oppdragsgiver: Kr Stensrud & Søn AS.


Munkedamsveien 35

2018. Rehabilitering kontorlokaler 5. og 6. etg Helly Hansen. Totalentreprise prosjektering / installasjon elektriske anlegg, datanettverk, brannalarmanlegg, nødlys, porttelefon m.m. Oppdragsgiver: MDV35 / KLP Eiendom


Huitfeldtsgate 15

2017. Nybygg, 40 stk leiligheter, felles garasje. Totalentreprise prosjektering / installasjon elektriske anlegg, brannalarmanlegg, nødlys, porttelefon m.m.. Oppdragsgiver: Backe Stor-Oslo AS.


Gulleråsveien 17

2016. Nybygg, 6 stk leiligheter, felles garasje. Totalentreprise prosjektering / installasjon elektriske anlegg, brannalarmanlegg, nødlys, porttelefon m.m.. Oppdragsgiver: Backe Stor-Oslo AS.


Høgskolen i Oslo og Akershus

2016. Rehabilitering kontorarealer, Holbergsgate 1. Totalentreprise prosjektering / installasjon elektriske anlegg, lys, stikk, varme, brannalam, nødlys, tele/data m.m..
2016. Rammeavtale elektroarbeider.

Oppdragsgiver: HiOA


VAV Oslo

2016. Rehabilitering kontorarealer. Installasjon elektriske anlegg, lys, stikk, varme, brannalam, nødlys, tele/data m.m..
Oppdragsgiver: ANS Trondheimsveien 2


Bydel St. Hanshaugen (Holberg Terrasse + Holbergsgate 1)

2015: KLP Eiendom. El installasjoner næringsbygg – rehabilitering kontorer 5 etasjer – ny LED belysning, varme, fordelinger, nødlys, brannalarm, datanettverk m.m.


 

Øvingshotellet – Schous

Rehabilitering / ombygging næringsbygg til Øvingshotell – Kulturetaten Oslo kommune.

Totalentreprise installasjon elkraft / tele / data / brann / nødlys / ITV / kortleser m.m.
Oppdragsgiver: ANS Trondheimsv. 2, Oslo


Grefsenlyst Borettslag
Nybygg, 80 stk leiligheter fordelt på 5 stk boligblokker. Felles garasjekjeller. Totalentreprise prosjektering / installasjon elektriske anlegg.
Oppdragsgiver: AS Ingeniør Gunnar M. Backe, Oslo.


Grefsenlyst Barnehage.

Nybygg barnehage i forbindelse med boligutbygging. Totalentreprise prosjektering / installasjon elektriske anlegg.
Oppdragsgiver: AS Ingeniør Gunnar M. Backe, Oslo


Fondsbygget, Aker Brygge, DnB.

Rehabilitering / ombygging 1000m2 kontorarealer. Installasjon elkraft / tele / data / brann / nødlys
Oppdragsgiver: KLP Eiendom, Oslo


Borettslaget Hasle Torg – Byggetrinn 1

Nybygg 2 stk boligblokker med 111 stk leiligheter, og 2 etasjer med parkeringskjeller. Totalentreprise prosjektering / installasjon elektriske anlegg. Oppdragsgiver: Ing. Gunnar M. Backe


Vålerengaparken I Borettslag

Nybygg 41 stk leiligheter / rekkehus. Totalentreprise prosjektering / installasjon elektriske anlegg boliger / garasjeanlegg

Oppdragsgiver: Ing. Gunnar M. Backe


Vålerengaparken II Borettslag.

Nybygg, 10 stk leiligheter i lavblokk + ombygging/påbygg 9 stk leiligheter. Totalentreprise prosjektering / installasjon elektriske anlegg.
Oppdragsgiver: AS Ingeniør Gunnar M. Backe, Oslo


Ullevålsveien 63.

Nybygg boligblokk 25 stk leiligheter og parkeringskjeller. Totalentreprise prosjektering / installasjon elektriske anlegg boliger / garasjeanlegg
Oppdragsgiver: Backe Østfold. Byggherre: USBL


Ritz Hotel / Gabels Hus ( Gabelshus Hotel ).

Rehabilitering av 2 stk eksisterende hoteller, ny fløy bygger disse sammen. Totalentreprise elektro – prosjektering, sterkstrøm, nødlysanlegg, telefon, antenne, porttelefon,  brann- alarmanlegg, lydanlegg. Byggherre: Eiendomsspar AS. Oppdragsgiver: Ing. Gunnar M. Backe AS


Det Kongelige Slott.

Varmekabler i utvendige takrenner og nedløp. Diverse vedlikeholdsarbeider.
Byggherre: Statsbygg DKS


Liabakken Boligsameie
Reparasjon og vedlikehold hovedfordelinger 16 stk fellesanlegg i boligsameie. Utskifting fordelinger for 205 stk leiligheter. Utskifting fordeling for berederanlegg.
Lysstyring garasjeanlegg i boligsameie for energieffektivisering.


KLP Eiendom / Frydenlund / Høyskolen i Oslo
El installasjoner for ny kjølesentral i kjeller. Totalentreprise elektro – Forsterke inntak, utskifting hovedfordeling, koordinering utskifting E-verkets trafo, installasjon for 3 stk kjølemaskiner. Oppdragsgiver: KLP Eiendom


Brl. Helgesensgate 79, Oslo
Rehabilitering / oppgradering felles el anlegg – 3 stk boligblokker – 9 stk oppganger – 72 leiligheter.
Fordelingsanlegg 72 stk skap for leiligheter, hovedfordelinger, installasjoner for lys og stikk, jordingsanlegg, nødlysanlegg, brannalarmanlegg fellesarealer og leiligheter, porttelefonanlegg, varme i tørkerom, skap for utvendig varmekabler, stikk i kjellerboder.


AS Brandstgate 2 (Boligsameie)

Totalentreprise – Forsterke / oppgradere inntak, ombygging og supplering hovedfordeling. Supplere og omfordele stigeledninger, skifte diverse sikringsskap for gårdsanlegg, skifte og oppgradere diverse sikringsskap for leiligheter.


Spireaveien 10A
Nybygg boligblokk med parkeringskjeller. 57 stk leiligheter. Totalentreprise elektro – prosjektering, installasjon sterkstrøm / svakstrøm
Oppdragsgiver: Ole K. Karlsen Entreprenør AS


Kristelig Gymnasium.

Rehabilitering og tilbygg. Totalentreprise elektro – Sterkstrømsanlegg, VVS-installasjoner, lysanlegg, varmekabelanlegg, telefon- og datanettverk, brannalarmanlegg, nødlysanlegg.
Byggherre: Kristelig Gymnasium


Universitetet i Oslo, Geologibygget
Nytt laboratorie i kjeller. Sterkstrømsanlegg, VVS-installsjoner, lysanlegg, telefon- og datanettverk, brannalarmanlegg, nødlysanlegg.


Holtekilen Folkehøyskole – Stabekk.

Installasjon av nytt nødlysanlegg og brannalarmanlegg.
Byggherre: Holtekilen Folkehøyskole


Linjegods / Schenker

Nytt kontorbygg Økern.
Totalentreprise elektro – prosjektering, sterkstrømsanlegg, lysanlegg, varmeanlegg, nødlysanlegg, brannalarmanlegg, reservekraftanlegg, UPS-anlegg, telefon- og datanettverk.


Risløkkveien 2
Tilbygg / ombygging lokaler for næring + oppgradere og skifte hovedfordelinger i tårnbygg.
Totalentreprise elektro – prosjektering, sterkstrømsanlegg, lysanlegg, varmeanlegg, nødlysanlegg, brannalarmanlegg.
Byggherre: Økern Forvaltning


Holmekollen Park Hotel.

Rehabilitering SPA-avdeling


Kistefos – Aker Brygge.

Rehabilitering / ombygging kontorlokaler.


Universitet i Oslo, Geologisk museum, Tøyen.

Ny installasjon i lab / kontorer


 

2014: Statens Vegvesen, Risløkka Trafikkstasjon, Oslo

Totalentreprenør elektroinstallasjoner v ombygging resepsjonsområde, undervisningsrom mm.


2014: KLP Eiendom, Stensberggata, Oslo
El installasjoner 250kVA for nytt kjøleanlegg med 4 stk kjølemaskiner, tørrkjølere på tak m.m.


2014: KLP Eiendom, Hanstensgate, Oslo
Oppgradering / utskifting belysningsanlegg i garasje og rømningstrapper. Kartlegging, funksjonstest og oppgradering / utskifting nødlysanlegg.


2013-2014: Døves menighet / Døvekirken i Oslo
Rehabilitering / oppgradering el anlegg i kontorbygg, kirkebygg, hybelhus.
Fordelingsanlegg, installasjoner for lys og stikk, ventilasjon, portvideo, nødlysanlegg m.m.


2014: Norsk Pasientskadeerstatning, Oslo
Internkontroll el-anlegg. Service og vedlikeholdsarbeider el-anlegg. Suppleringer el-kraft installasjoner. Reparasjon og oppgradering nødlysanlegg.


2014: Sørkedalsveien 26, Oslo
Rehabilitering belysningsutstyr i 4 stk heiser, oppgradering lys / nødlys parkeringsanlegg, gruppeskift lyskilder.


2013: Brannalarmanlegg, Møllergata, Oslo
Installasjon system for brannalarmanlegg i bygård, Oslo


2013: Borettslag Rehabelitering – Helgesensgate 79-81-83, Oslo
Rehabilitering / oppgradering felles el anlegg – 3 stk boligblokker – 9 stk oppganger – 72 leiligheter.
Fordelingsanlegg 72 stk skap for leiligheter, 3 stk hovedfordelinger, installasjoner for lys og stikk, jordingsanlegg, nødlysanlegg, brannalarmanlegg fellesarealer og leiligheter, porttelefonanlegg, varme i tørkerom, skap for utvendig varmekabler, stikk i kjellerboder.

2013: KLP / Holbergsgate 1, Oslo

El installasjoner / oppgradering belysning m.m. – Orange.


2013: Riksrevisjonen, Oslo
Installasjon system for lysstyring. Installasjon fibernettverk.


2013: Brannalarmanlegg, boligblokker Olaf Bulls gate
Installasjon system for brannalarmanlegg i 4 stk boligblokker, Lillestrøm


2013: Parkveien 79-81, Oslo
Varmekabler i taknedløp


2013: Liabakken Boligsameie
Reparasjon og vedlikehold hovedfordelinger 16 stk fellesanlegg i boligsameie
Prosjektering og installasjon ny lysstyring garasjeanlegg i boligsameie


2012/2013: KLP / Frydenlund / Høyskolen i Oslo
El installasjoner for ny kjølesentral 3 stk kjølemaskiner, oppgradering og utskifting hovedfordeling, ny trafo fra Hafslund Nett. Oslo


2012/2013: AS Brandstgate 2 (Boligsameie)
Oppgradering inntak / hovedfordeling / stigeledninger / skap for gårdsanlegg / skap leiligheter. Oslo


2012: Liabakken Boligsameie
Utskifting fordelinger for leiligheter 205 stk
Utskifting fordeling for berederanlegg


2012: Enebolig, Rælingen
El arbeider i ny enebolig m garasjeanlegg og utleieleilighet. Rælingen.


2012: 3 stk nye eneboliger, Holmenkollen, Oslo
El installasjon i 3 stk nye eneboliger, m felles garasjeanlegg i kjeller


2012: Ny 4-mannsbolig
El installasjon i ny 4-mannsbolig, Kampen, Oslo


2012: Ledelys system, boligblokker Olaf Bulls gate
Installasjon system for ledelys 4 stk boligblokker, Lillestrøm


2012: Installasjoner for større varmepumpeanlegg, ENØK Engineering
El installasjon for større varmepumpeanlegg, Oslo


2011: Lekter – anlegg for snøbehandling
El arbeider for Egil Eng & Co på NCC lekter for snøbehandling, Oslo.


2011: Utendørs varmekabelanlegg
Varmekabelanlegg i parkeringsarealer og kjøreramper. KLP Eiendom. Oslo.


2011: Utendørs varmekabelanlegg
Varmekabelanlegg i takrenner og nedløp. Eldre bygård. Oslo.


2011: Rehabilitering eneboliger
El arbeider rehabilitering eksklusive eneboliger i Oslo. LED-belysning m.m. Oslo.


2011: Brannalarmanlegg bygård
Automatisk brannalarmanlegg i eldre bygård. Oslo.


2011: Brannalarmanlegg hybelhus
Automatisk brannalarmanlegg i hybelhus. Oslo.


2011: Belysning garasjeanlegg
Oppgradering belysningsanlegg i garasjehus. KLP Eiendom. Oslo.


2011: Oppgradering fordelingsanlegg
Oppgradert gamle sikr skap og fordelingsanlegg. Bygård i Oslo.


2010: Gardeveien – porttelefonanlegg
Utskifting porttelefonanlegg, 4 oppganger, 64 leiligheter.


2010: KLP Eiendom / Holbergs Terrasse, Oslo
El arbeider ved rehabilitering kontortarealer. KNX / lys / varme m.m.


2010: KLP / Gardeveien – sikringskap leiligheter
Oppgradering sikr skap leiligheter.


2009-2010: KLP Eiendom / Schous – utomhusanlegg
Oppgradering utomhusbelysning, miljøbelysning


2007-2009: Grefsenlyst
Nybygg, 80 stk leiligheter fordelt på 5 stk boligblokker.
Felles garasjekjeller.
Oppdragsgiver: AS Ingeniør Gunnar M. Backe, Oslo
Prosjektering / installasjon elektriske anlegg.


2009: Grefsenlyst Barnehage
Nybygg barnehage i forbindelse med boligutbygging
Oppdragsgiver: AS Ingeniør Gunnar M. Backe, Oslo
Prosjektering / installasjon elektriske anlegg.


2008-2009: Bergesen Worldwide Gas ASA
Oppdragsgiver: BWG
Prosjektering / installasjon rehab leiligheter og ombygging fra kontorer


2008-2009: Det Mosaiske Trossamfund
Prosjektering / installasjon ombygging barnehage


2008-2009: Rehab leiligheter
Gardeveien ANS
Prosjektering / installasjon rehabilitering leiligheter


2008: Enøk Engineering
Varmepumpeanlegg i boligbloker, Ullernåsen


2008: Rødtvedt BRL.
Utebelysning
Prosjektering / installasjon


2007-2008: Vålerengaparken II
Nybygg, 10 stk leiligheter i lavblokk
Ombygging/påbygg 9 stk leiligheter
Oppdragsgiver: AS Ingeniør Gunnar M. Backe, Oslo
Prosjektering / installasjon


2007-2008: Fondsbygget, Aker Brygge, DnB
Rehabilitering / ombygging 1000m2 kontorarealer
Oppdragsgiver: KLP Eiendom, Oslo
Installasjon elkraft / tele / data / brann / nødlys


2007-2008: Øvingshotell, bygg H
Rehabilitering / ombygging
Oppdragsgiver: ANS Trondheimsv. 2, Oslo
Installasjon elkraft / tele / data / brann / nødlys / ITV / kortleser m.m.


2007-2008: Bergesen Worldwide Gas ASA
Oppdragsgiver: BWG
Prosjektering / installasjon rehab kontorer


2007: Døves Menighet, Oslo
Rehabilitering hybelhus
Oppdragsgiver: Ingeniør Gunnar M. Backe


2007: Brannalarmanlegg leiligheter
Lofotgt. 4, Oslo


2007: Backe Prosjekt
Rehabilitering kontorlokaler, hovedkontor, Oslo


2007: Backe Østfold
Utendørs varmekabelanlegg, Oslo


2007: Vahl Skole, gymnastikkbygg
Rehabilitering, bygges om til undervisningsrom


2007: KLP Eiendom
Rehab kontorlokaler, Holbergs terrasse


2007: Bergesen Worldwide Gas ASA
Oppdragsgiver: Gunnar Karlsen
Ombygging kjøleanlegg


2007: Oppdragsgiver: Enøk Engineering
Varmepumper / berederanlegg, Skøyen.


2007: KLP Holbergs Terrasse
Ombygging kjølesentral.


2007: Oppdragsgiver: ANS Trondhjemsveien 2
Bygg P3 ( Rehab næringsarealer)


2007: Røde Kors Eiendom
Utskifting porttelefonanlegg, 80 apparater


2007: Fru Lyng, Citypassasjen
Utskifting belysningsutstyr, PCB sanering


2006: Nedre Slottsgate 11, 3. etg.
Oppdragsgiver: Astron AS
Rehab kontorlokaler


2005 / 06: Hasle Torg – byggetrinn 1 ( 2 stk P-etasjer, 111 stk leiligheter )
Oppdragsgiver: Ing. Gunnar M. Backe
Prosjektering / installasjon boliger / garasjeanlegg


2006: Stensberggt 29
Rehab kontorer / undervisningsrom
Oppdragsgiver: KLP Eiendom AS


2006: Mamut ASA
Rehab kontorer Pilestredet 75C
Oppdragsgiver: KLP Eiendom AS / MAMUT ASA
Prosjektleder: Manuel Carreno


2006: Oppdragsgiver: ANS Trondhjemsveien 2

Bygg P3 ( Rehab næringsarealer)


2005 / 06: Vålerenga Park ( Nybygg 41 stk leiligheter )

Oppdragsgiver: Ing. Gunnar M. Backe
Prosjektering / installasjon boliger / garasjeanlegg


2006: Klingenberggt 7
El arbeider i forbindelse med ny ventilasjon og kjøleanlegg.
Prosjektleder: Manuel Carreno


2006: Trondhjemsveien 2 Bygg J (Rehab næringsarealer)
Installasjon tavler / brannalarm / m.m.
Prosjektleder: Manuel Carreno


2006: Oppdragsgiver: Enøk Engineering

5 stk varmepumper / berederanlegg, Tøyen


2005: Bergesen DY ASA
Rehabilitering – nye arbeidsplasser
Prosjektering / installasjon elkraft / tele / data / brann
Prosjektleder: Trond Kjøstre


2005: Kaffebrenneriet ( Skovveien 6 )
Rehabilitering kafè
Prosjektering / installasjon
Prosjektleder: Trond Kjøstre / L.A. Hoel


2005: Conax
Rehab kontorlokaler
Prosjektering / installasjon elkraft / tele / data
Prosjektleder: Trond Kjøstre


2005: Holmekollen Park Hotel
Rehabilitering SPA-avdeling
Prosjektleder: Manuel Carreno


2005: Kistefos – Aker Brygge
Rehabilitering/ombygging
Prosjektleder: Manuel Carreno


2005: Egebergslottet boligsameie
Oppgradering brannalarmanlegg leiligheter
Prosjektleder: Manuel Carreno


2005: Bergesen DY ASA
Rehabilitering, datanettverk, selskapslokaler m.m.
Prosjektleder: Trond Kjøstre


2005: Munkedamsveien 35
Utskifting nødlysarmaturer – LED teknologi
Prosjektleder: Lars A. Hoel


2005: Parkveien
Rehabilitering kontorlokaler
Prosjektleder: Manuel Carreno


2005: MDV 35 – Ombygging kontorlokaler
Rehabilitering 8. etasje
Prosjektleder: Manuel Carreno


2004 / 05: Ullevålsveien 63 ( ferdigstilles sommeren 2005 )
Nybygg. 25 stk leiligheter.
Byggherre: USBL
Prosjektering, installasjon sterkstrøm / svakstrøm
Prosjektleder: Lars Anders Hoel


2005: Bergesen dy ASA
UPS / Nødstrømsinstallasjon
Prosjektleder: Trond Kjøstre


2005: Ringeriksveien 179
Oppdragsgiver: Norsk Gårdselskap
Utskifting av armaturer, PCB sanering
Prosjektleder: Trond Kjøstre


2005: Øvre Rælingsvei, Rælingen
Totalrenovering enebolig
Prosjektleder: Trond Kjøstre


2004 / 05: Pilestredet 75C – Mamut ( ferdigstilles 2005 )
Oppdragsgiver: KLP Eiendom AS
Rehabilitering kontorarealer, 230V / tele/data nettverk
Prosjektleder: Manuel Carreno


2005: Munkedamsveien 35
Oppdragsgiver: AS MDV 35
El installasjon 2 stk nye kjølemaskiner


2004 / 05: KLP Eiendom AS ( Riksrevisjonen )
Rehabilitering kontorlokaler
Installasjon elektroarbeider / tele / datanettverk
Prosjektleder: Manuel Carreno


2005: Ilagata 2
Brannalarmanlegg i bygård


2004: Spireaveien 10A
Nybygg. 57 stk leiligheter.
Oppdragsgiver: Ole K. Karlsen Entreprenør AS
Prosjektering, installasjon sterkstrøm / svakstrøm
Prosjektleder: Lars A. Hoel


2004: Klingenberggt. 7 – 7. etg ( ferdigstilles høsten 2004 )
Oppdragsgiver: Klingenberggt 7 DA
Rehabilitering kontorlokaler, 230V / tele/data nettverk
Prosjektleder: Manuel Carreno


2004: Fred Olsensgate 9 – 9. etg – Conax ( ferdigstilles høsten 2004 )
Oppdragsgiver: Conax
Rehabilitering kontorarealer, 230V / tele/data nettverk
Prosjektleder: Trond Kjøstre


2004: ANS Trondheimsv 2, bygg A
Rehabilitering kontorlokaler
Installasjon sterkstrøm / tele- / datanettverk
Prosjektleder: Manuel Carreno


2004: KLP Eiendom AS ( Pilestredet 75 C )
Rehabilitering kontorer / utstillingslokale
Installasjon sterkstrøm m.m.
Prosjektleder: Lars Anders Hoel


2004: Ullernåsen Boligsameie ( ferdigstilles høst 2004 )
Oppdragsgiver: Sønnico Teknikk
Nytt porttelefonanlegg / kortlesere
Prosjektleder: Manuel Carreno


2004: Thomas Heftyesgate 56
Oppdragsgiver: Enøk Engineering
Varmepumpeanlegg
Prosjektelder: Trond Kjøstre


2004: Huldreveien – Havestue nybygg

Prosjektering / installasjon elkraft
Prosjektleder: Lars Anders Hoel


2004: Medplan Arkitekter ( ferdigstilles høsten 2004 )

Spredenett telefon / data, div elkraftinstallasjon kontorer
Prosjektleder: Manuel Carreno


2004: Ullevålsletta Boretslag
Oppdragsgiver: Enøk Engineering
Varmepumpeanlegg
Prosjektleder: Trond Kjøstre


2003/04: UiO – Universitet i Oslo
Geologisk museum, Tøyen
Ny installasjon i lab / kontorer
Prosjektleder: Lars A. Hoel


2003: Ritz Hotel / Gabels Hus ( Gabelshus Hotel )
Byggherre: Eiendomsspar AS
Oppdragsgiver: Ing. Gunnar M. Backe AS
Rehabilitering av 2 stk eksisterende hoteller, ny fløy bygger disse sammen.
Prosjektering, sterkstrøm, nødlysanlegg, telefon, antenne, porttelefon,  brann- alarmanlegg, lydanlegg.
Prosjektleder: Trond Kjøstre / Lars A. Hoel


2003: Det Kongelige Slott
Byggherre: Statsbygg DKS

Varmekabler i utvendige takrenner og nedløp.
Vedlikeholdsarbeider 2003.
Prosjektleder: Lars A. Hoel


2002/03: Stovnersletta Boretslag
Oppdragsgiver: Enøk Engineering
Varmepumpeanlegg
Prosjektleder: Trond Kjøstre / Lars A. Hoel


2002/03: Munkerudåsen 16
Byggherre: Akerbygg Eiendomsutvikling AS
Nybygg 10 stk terrasseleiligheter
Prosjektering, sterkstrøm, nødlysanlegg, telefon, antenne, porttelefon, brannalarmanlegg.
Prosjektleder: Lars A. Hoel / Trond Kjøstre


2002/03: Helgesensgt. 12 – 14
Byggherre: Viktoria Eiendom AS
Rehabilitering bygårder, 63 stk. leiligheter.
Prosjektering, sterkstrømsanlegg, telefon, antenne, porttelefon, brannalarmanlegg.
Prosjektleder: Lars A. Hoel


2002: Gjestehuset Lovisenberg
Byggherre: Diakonissehusets bygninger
Rehabilitering / ombygging eksisterende bygg.
Sterkstrøm, antenne, telefon, brannalarm, nødlys
Prosjektleder: Lars A. Hoel


2002: Sentrum Røntgeninstitutt
Byggherre: Sentrum Røntgeninstitutt
Sterkstrømsanlegg, VVS – installasjoner, lysanlegg, telefon- og datanettverk, nødlysanlegg.
Prosjektleder: Manuel Carreno


2001/02: Villa Walaas – Drammensv. 102
Byggherre: Bergesen dy ASA
Kontorbygg 4 etasjer.
Sterkstrømsanlegg, lysanlegg, varmeanlegg, telefon- og datanettverk, nødlysanlegg, personsøkeranlegg, brannalarmanlegg, innbruddsalarm.
Prosj leder: Trond Kjøstre


2001: Jøndal og Hoff AS

Byggherre: Jøndal og Hoff AS
Snekkerverksted, ombygging, tilbygg.
Prosjektering, sterkstrømsanlegg, VVS – installasjoner, lysanlegg, telefon-      og datanettverk,  telefonsentral, nødlysanlegg.
Prosj leder: Lars A. Hoel


2001: SiO  Studentsamskipnaden i Oslo
Sognsveien – nye hovedtavler
Prosj leder: Lars A. Hoel


2001: Kristelig Gymnasium
Byggherre: Kristelig Gymnasium
Sterkstrømsanlegg, VVS-installasjoner, lysanlegg, varmekabelanlegg, telefon- og datanettverk, brannalarmanlegg, nødlysanlegg.
Prosj leder: Trond Kjøstre / Lars A. Hoel


2001: Universitetet i Oslo, Geologibygget
Universitetet i Oslo
Nytt laboratorie i kjeller.
Sterkstrømsanlegg, VVS-installsjoner, lysanlegg, telefon- og datanettverk, brannalarmanlegg, nødlysanlegg.
Prosj leder: Lars A. Hoel


2001: Pilestredet 75C – Longva arkitekter
Byggherre: KLP Eiendom AS
Sterkstrømsanlegg, VVS-installasjoner, lysanlegg, brannalarmanlegg, porttelefon, innbruddsalarm.
Prosj leder: Lars A. Hoel


Brannalarmanlegg Pilestredet 38, hybelhus
Prosj leder: Manuel Carreno


2001: Pilestredet 75 C – Peppes Pizza
Byggherre: KLP Eiendom AS
Sterkstrømsanlegg, lysanlegg, storkjøkken


2001: Prinsensgt. 7 – 9
Byggherre: KLP Eiendom AS
Nødlysanlegg kontorbygg 7 etasjer
Prosj leder: Lars A. Hoel


2001: Pilestredet 75 C
Byggherre: KLP Eiendom AS
Rehabilitering kontorbygg.
Sterkstrømsanlegg, VVS – installasjoner, lysanlegg, varmeanlegg, nødlysanlegg, brannalarmanlegg.

Prosj leder: Lars A. Hoel


2000: Pilestredet 75C – GURU
Byggherre: Guru Software / MAMUT ASA
Telefon- og datanettverk, kortleser- og alarm ( kabling ), nedføringsstaver m.m.

Prosj leder: Trond Kjøstre / Lars A. Hoel


2000: Nytt inng. parti – Pilestredet 75 C
Byggherre: KLP Eiendom AS
Sterkstrømsanlegg, lysanlegg, varmeanlegg, telefon- og datanettverk,  nødlysanlegg, brannalarmanlegg.
Prosj leder: Lars A. Hoel


2000: Sentrum Røntgeninstitutt
Byggherre: Sentrum Røntgeninstitutt
Sterkstrømsanlegg, VVS – installasjoner, lysanlegg, telefon- og datanettverk,  nødlysanlegg.
Prosj leder: Lars A. Hoel


2000: Holtekilen Folkehøyskole – Stabekk
Byggherre: Holtekilen Folkehøyskole
Installasjon av nytt Nødlysanlegg, brannalarmanlegg.
Prosj leder: Lars A. Hoel


1999: Linjegods AS – Østre Akervei 17
Byggherre: Borg Eiendom AS
Oppdragsgiver: Ole K. Karlsen Entreprenør AS
Kontorbygg Økern
Prosjektering, sterkstrømsanlegg, lysanlegg, varmeanlegg, nødlysanlegg, brannalarmanlegg, reservekraftanlegg, UPS-anlegg, telefon- og datanettverk.
Prosj leder: Lars A. Hoel


1999: Evercom AS – Risløkkveien 2
Byggherre: Økern Forvaltning
Oppdragsgiver: Ole K. Karlsen Entreprenør AS
Prosjektering, sterkstrømsanlegg, lysanlegg, varmeanlegg, nødlysanlegg, brannalarmanlegg.
Prosj leder: Lars A. Hoel


1998: Treschowsgate 2B – Sagene Torshov Bydel
Byggherre: KLP Eiendom AS
Sterkstrømsanlegg, lysanlegg, varmeanlegg, telefon- og datanettverk, nødlysanlegg, brannalarmanlegg.
Prosj leder: Lars A. Hoel


1997: Hjalmar Brantingsvei 8
Byggherre: Avantor ASA
Sterkstrømsanlegg, lysanlegg, varmeanlegg, nødlysanlegg, brannalarmanlegg.
Prosj leder: Lars A. Hoel


1996: Gamlebyen Skole bygg B – Egedesgate 3
Byggherre: Oslo Kommune
Sterkstrømsanlegg, lysanlegg, varmeanlegg, telefon- og datanettverk, nødlysanlegg, brannalarmanlegg, callinganlegg.
Prosj leder: Lars A. Hoel


1995: Årvoll skole
Byggherre: Oslo Kommune
Brannsikring, ombygging mm.
Sterkstrømsanlegg, lysanlegg, varmeanlegg, telefon- og datanettverk, nødlysanlegg, brannalarmanlegg.
Prosj leder: Lars A. Hoel


1994: Helimar AS – Professor Birkelandsvei
Byggherre: ANS Prof. Birkelandsvei
Sterkstrømsanlegg, Prosessindustri, lysanlegg, varmeanlegg


1994: Torggt. 5 – Torggata Atrium
Byggherre: B. G. Jensen Eiendom
Oppdragsgiver: Akerbygg AS
Sterkstrømsanlegg, lysanlegg, varmeanlegg, nødlysanlegg, brannalarmanlegg.


1993: NFR – Norges Forskningsråd – Stensberggt. 26
Byggherre: KLP Eiendom AS
Rehabilitering kontorlokaler
Sterkstrømsanlegg, belysning, nødlysanlegg, brannalarmanlegg


1993: MDV 35 – Sentralinstallasjoner
Byggherre: AS Munkedamsveien 35
VVS installasjoner, SD anlegg,  nødlysanlegg, brannalarmanlegg.