Hoel Elektro AS
22 60 27 60
Frydenbergveien 46B
0575 Oslo
Man-Fre: 07:30 - 15:30
Send oss en forespørsel

Lovpålagt dokumentasjon

Arbeid på den faste installasjonen skal kun utføres av kvalifiserte fagfolk, og dokumenteres.

lovpålagt illustrasjonsbildeNår du har fått utført arbeider på ditt elektriske anlegg, skal du motta lovpålagt dokumentasjon fra elektrikerfirmaet som har utført arbeidet.

Dokumentasjonen skal følge anlegget / eiendommen i hele anleggets levetid. Ved eiendomsoverdragelse så skal dokumentasjonen overlates til ny eier. Det blir lagt stor vekt på dette både fra tilsynsmyndigheter og i eiendomsbransjen generelt, og kravene skjerpes stadig. Manglende dokumentasjon vil medføre rapport fra tilsynsmyndighetene, og det vil etterhvert kunne medføre lavere pris ved salg eiendommen.

Vi leverer lovpålagt dokumentasjon til boligeire direkte i www.boligmappa.no (lenke til tekst lenger ned), der også tilsynsmyndighetene har lesetilgang (kun til relevant dokumentasjon).

Ved periodisk kontroll fra det lokale eltilsynet, så må du kunne fremvise dokumentasjon for anlegget. Manglende dokumentasjon medfører avvik og rapport fra tilsynsmyndighetene, med pålegg om utbedring. Har du dokumentasjonen liggende i ditt arkiv på boligmappa – så ser tilsynsmyndighetene dette før de kommer på besøk.

Omfang av dokumentasjon

Dokumentasjonens omfang vil være avhengig av anleggets størrelse og kompleksitet, men den skal minimum inneholde:

  • Samsvarserklæring (erklærer at installasjonen er utført i samsvar med gjeldende forskrifter)
  • Rapport fra risikovurdering
  • Rapport fra sluttkontroll

I tillegg kan den inneholde relevant dokumentasjon som:

  • Oversikt over benyttet materiell
  • Brukerveiledning produkter
  • Kursfortegnelse (skal leveres dersom det er nytt sikringsskap).
  • Dokumentasjon skjult varme
  • Eventuelle skjemaer / installasjonstegninger

Dokumentasjonen vi leverer for næringskunder / næringsbygg kan gjøres tilgjengelig på web-løsning, for våre faste kunder.

Link til Lovdata – Les mer her om krav til dokumentasjon


Nyhet for boligeiere

boligmappa logo

I løpet av april 2014 starter vi med å levere dokumentasjon til boligeiere via www.boligmappa.no.

Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett. En digital lagringsplass som samler viktig dokumentasjon fra offentlige register, håndverkere og boligeiere – alt på ett sted. Servicehefte følger boligen og er tilgjengelig for den som til en hver tid er registrert som eier – trygt og enkelt.

Dette er et gratis tilbud til alle boligeiere i Norge. Som boligeier logger du deg inn med fødselsnr og bank ID. Her har også tilsynsmyndighetene lesetilgang på relevant dokumentasjon levert av oss.

Klikk her for å se presentasjonsfilm fra boligmappa.

Les mer på våre sider om boligmappa