Hoel Elektro AS
22 60 27 60
Frydenbergveien 46B
0575 Oslo
Man-Fre: 07:30 - 15:30
Send oss en forespørsel

Serviceoppdrag

serviceoppdrag illustrasjonsbilde

Serviceoppdrag i Oslo og Akershus– er oppdrag med begrenset omfang, og utføres som regel uten fast pris. Serviceoppdrag løses på stedet av en av våre erfarne servicemontører. Arbeidet faktureres etter medgått tidsforbruk og levert materiell.

Vi utfører serviceoppdrag innenfor en rekke områder

 • Næringseiendommer, kontorer, forretninger
 • Offentlig sektor – stat og kommune – kontorer – skoler – barnehager
 • Borettslag og boligsameier
 • Det private boligmarkedet

Vi har

 • Lang erfaring og gode rutiner
 • Fokus på service og kvalitet
 • Mange servicebiler, høy servicegrad og kort responstid for våre kunder.
 • Erfarne montører, som løser oppdragene på en effektiv måte.
 • Lovpålagt dokumentasjon leveres for alle oppdrag – webarkiv kan tilbys for faste næringskunder
 • HMS / SHA – systemer

Rammeavtale / serviceavtale

Har dere regelmessig behov for elektriker til å utføre ettersyn, vedlikehold, reparasjoner eller endringer i deres anlegg? I så fall vil dere være tjent med å etablere en rammeavtale / serviceavtale, der dere får rabatterte priser, faste responstider, og en fast kontaktperson som vil bli kjent med deres anlegg.

Les mer om rammeavtale for elektroarbeider fra HOEL ELEKTRO AS.


Pris og kostnader serviceoppdrag / servicearbeider

Serviceoppdrag er oppdrag med begrenset omfang, og utføres som regel uten fast pris. Serviceoppdrag løses på stedet av en av våre erfarne servicemontører. Arbeidet faktureres etter medgått tidsforbruk og levert materiell.

Det er ofte behov for å vite hva ting koster, og svært ofte blir vi bedt om å gi fast pris. Når vi skal gi en fast pris, så må vi kalkulere inn kostnader for all risiko og eventuelle uforutsette hendelser. Ved serviceoppdrag uten fast pris, så betaler du kun for den tid og det materiell som benyttes. HOEL ELEKTRO AS tenker langsiktig, og vi vil gjerne ha deg som kunde også neste gang du trenger elektriker.

I vår bransje er det forskjellige priser og forskjellig praksis for hvordan serviceoppdrag faktureres. Noen har høye timepriser og rimelig materiell, mens andre har lave timepriser og dyrt materiell. Vi har praktisert forskjellige avregningsmetoder gjennom snart 50 år, og mener vi har funnet en rimelig modell som også de fleste av våre servicekunder er tilfreds med.

Vi har etablert en minstepris for serviceoppdrag i Oslo

Minstepris for serviceoppdrag er kr  1920,00 eks mva / kr 2400,00 inkl mva *).

Dette inkluderer:

 • Servicearbeid inntil 1 time (inklusive reisetid)
 • Bilkostnader servicebil for 1 stk oppmøte (ingen fakturering av km)
 • Lovpålagt dokumentasjon

(*) Forbehold om prisregulering i hht konsumprisindeks. / Andre betingelser kan gjelde for kunder med rammeavtale.

Aktuelle tilleggskostnader som faktureres:
 • Eventuelle arbeider (inkl reisetid) utover 1 time kommer i tillegg.
 • Materiell / utstyr som vi leverer på oppdraget faktureres i tillegg.
 • Eventuelle utlegg for parkering / bomutgifter faktureres i tillegg + 10% påslag.
 • Eventuelle øvrige tillegg i hht prisliste.

 

Veiledende prisliste for serviceoppdrag pr. 01.09.2022

 

Alle våre oppdrag krever administrative arbeider med registrering av kundeopplysninger, arbeidsordre og dokumentasjon. Dette betyr at kostnadene begynner å løpe i det øyeblikket et oppdrag er bestilt.


Bilkostnader / Servicebiler

Vi benytter servicebiler slik at våre montører skal være mobile, og slik at de får med seg verktøy, trapper, verneutstyr og lignende. Bilkostnader belastes kunden for hvert oppdrag / oppmøte. Vi har en fast pris for dette – det tilkommer ingen kostnader pr km. Eventuelle utlegg for parkering og bompassering kommer i tillegg.

I bilene har vi også et utvalg av produkter for å løse ambulerende oppdrag.  Det er stor variasjon av fabrikater og modeller av produkter som dimmere, termostater, lamper m.m., og vi ber om forståelse for at vi ikke kan ha hele sortimentet i våre biler.

Dersom vi på et serviceoppdrag må reise for å hente et bestemt produkt, så vil kostnader for tidsbruk til dette påløpe faktura til kunden. Fortell oss så detaljert som mulig om hva du ønsker når du bestiller oppdrag, så kan montøren i mange tilfeller bestille utstyret på forhånd, eller hente det når han er på vei til første oppmøte.

Forøvrig så har vi et lite lager i våre lokaler, og vi har avtale med grossister som er lokalisert i hele Oslo og Akershus, så utstyret er sjeldent langt unna.


Kostnader lovpålagt dokumentasjon

Kostnader for å gjennomføre lovpålagte oppgaver som risikovurdering / sluttkontroll o.l. belastes som medgått tid fra utførende montør.

Kostnader for å utarbeide samsvarserklæring og supplerende dokumentasjon, samt kostnader for intern behandling og utsendelse av dokumentasjonen belastes med en fast pris på serviceoppdrag.


Hvorfor kjøpe materialer / utstyr fra installatøren?

Vi leverer kun typetestet og godkjent utstyr fra våre godkjente leverandører – med garantiordning på alle produkter og tjenester. Vi hjelper deg med å finne de produktene du trenger / ønsker, og håndterer eventuelle reklamasjoner.

Dersom du selv skaffer og leverer produkter som vi skal montere og tilkoble, så må du fremlegge samsvarserklæringer, CE-merking, montasjeanvisning osv. Vi må også belaste deg som kunde for vårt tidsforbruk til kontroll av fremlagt dokumentasjon for utstyret. I ettertid kan det oppstå diskusjoner om hvem som har ansvaret, dersom produktet av en eller annen grunn slutter å fungere. Er det de som solgte produktet til deg, eller de som monterte produktet for deg som har ansvaret? Vi påtar oss ikke garantiansvar for produkter som er levert av kunden eller kundens leverandører.