Hoel Elektro AS
22 60 27 60
Frydenbergveien 46B
0575 Oslo
Man-Fre: 07:30 - 15:30
Send oss en forespørsel

Eiendomsforvaltere / næringsbygg

eiendomsforvaltere illustrasjonsbilde

HOEL ELEKTRO AS er tradisjonelt sett næringslivets elektriker i Oslo og Akershus.

I løpet av våre 49 år har vi lang erfaring med næringsbygg, og dette er opprinnelig vårt spesialfelt. Etter en periode på 90-tallet med nedgang i oppdragsmengden innen dette segmentet, etablerte vi oss raskt også i andre segmenter (boliginstallasjoner og nybygg).

Vi har i alle år hatt næringskunder i privat og offentlig sektor på våre kundelister, og mange benytter oss som sin faste installatør. Noen av de faste kundene har vi samarbeidet med i snart 40 år, og flere har benyttet oss i 15 – 20 år. Vi anser dette som en stor tillitserklæring til det arbeidet vi utfører, og engasjementet vi har for vårt fag og utøvelsen av dette. Vi som driver HOEL ELEKTRO AS setter vår profesjon svært høyt, og kvalitet og service er viktig for oss.

Langsiktig samarbeid gjør oss til kompetansepersonell på deres elektriske anlegg. Dette gjør at vi kan utføre serviceoppdrag og ombygginger på en svært rasjonell måte, da vi kjenner anlegget, bygget, hvilken standard og løsninger dere ønsker. I tillegg får dere selvsagt alle fordeler som prioritert kunde ved etablering av rammeavtale med rabatterte priser og avtalte responstider.

Ta gjerne kontakt for en samtale om hva vi kan tilby – vi ønsker nye kunder velkommen.

Vi utfører de aller fleste elektroinstallasjoner i næringsbygg – både for eiendomsselskapet og deres leietagere.

 • Serviceoppdrag / vedlikehold / rammeavtale
 • Rehabilitering / prosjektoppdrag / Tilpasse lokaler til leietager
 • Internkontroll elektriske anlegg / systemdokumentasjon
 • Internkontroll nødlysanlegg
 • Energibesparende tiltak
 • Styringssystemer
 • Nødlysanlegg
 • Gruppeskift lyskilder
 • Brannalarmanlegg
 • Strukturert kabling for datanettverk
 • Porttelefon / adgangskontroll / ITV
 • Tilstandsrapporter / rådgivning

Nødvendig og lovpålagt dokumentasjon som f. eks risikovurdering, rapport fra sluttkontroll, samsvarserklæring osv er en naturlig del av alle oppdrag som utføres av HOEL ELEKTRO AS. Dokumentasjonen kan vi lagre i et web-arkiv, tilgjengelig for våre faste kunder.

Les mer om våre tjenester og om våre produkter og løsninger – eller ta kontakt med din forespørsel.


Har dere system for internkontroll av det elektriske anlegget?

Jevnlig tilsyn og vedlikehold av det elektriske anlegget er en smart investering for de fleste eiere / brukere av næringsbygg, for å sikre kontinuerlig drift. Konsekvensene ved brann eller langvarig strømbrudd kan få katastrofale konsekvenser for enhver næringsdrivende.

Vi tilbyr internkontroll løsninger tilpasset deres anlegg og behov, som bidrar til at dere har et stabilt og sikkert elektrisk anlegg i deres bygg, og som imøtekommer forskriftenes krav om internkontroll på det elektriske anlegget.

Vi kan utføre jevnlig tilsyn / kontroll av anlegg i fellesarealer og eventuelt hos leietagere, med rapportering til oppdragsgiver.

Vi kan utarbeide systemer og sjekklister for egenkontroll utført av eget driftspersonell og / eller leietagere. All dokumentasjon med web-tilgang, der eget driftspersonell kan kvittere for utbedringer av avvik.

Les mer om våre tjenester og spesifikt om internkontroll – eller ta kontakt for en samtale om deres behov.


Systemrevisjon fra tilsynsmyndighetene – Det Lokale Elverk (DLE)

Tilsynsmyndighetene (DLE) kontrollerer at næringsvirksomheter / borettslag / sameier oppfyller kravene om internkontroll av det elektriske anlegget. Det må dokumenteres jevnlig tilsyn og vedlikehold, i tillegg til skriftlig systemdokumentasjon som beskriver ansvar og rutiner for dette.

Mange næringsvirksomheter, eiendomsforvaltere, forretningsbygg, offentlige virksomheter, borettslag og sameier har ikke egen kompetanse på dette området. Vi mottar ofte forespørsler fra nye kunder som har mottatt varsel om systemrevisjon fra tilsynsmyndighetene, eller som allerede har hatt revisjon og fått rapport med pålegg om å iverksette tiltak.

Vi har kompetanse og verktøy for å hjelpe dere med å

 • Oppfylle forskriftskravene
 • Etablere avtale om internkontroll av deres elektriske anlegg
 • Utarbeide svarbrev til tilsynsmyndighetenes rapport
 • Ivareta deres elektriske anlegg for økt sikkerhet, dokumentasjon og rasjonell drift

Les mer om våre tjenester og spesifikt om internkontroll – eller ta kontakt for en samtale om deres behov.


Vi utbedrer tilsynsrapporter

Har dere fått tilsynsrapport etter kontroll kontroll av det elektriske anlegget?

Send oss saksnummer og målernummer som står oppgitt på rapporten, og vi henter ut opplysningene fra tilsynsmyndighetenes web-arkiv.

Etter at rapporten er utbedret, kvitteres dette elektronisk av oss.

Vi leverer selvsagt all lovpålagt dokumentasjon som dere skal ha, og dere får bekreftelse fra tilsynsmyndighetene om at rapporten er utbedret.

Les mer om utbedring av tilsynsrapporter.


Brannalarmanlegg

Desto tidligere et tilløp til brann oppdages, jo større er muligheten for å redde liv. Tidlig deteksjon bidrar også til å begrense materielle skader.

 • Hvilke tiltak er iverksatt i tilfelle brann?
 • Har dere deteksjon i rømningsveier?
 • Varsles alle mennesker i næringsbygget ved utløst alarm?
 • Automatisk melding til brannvesenet eller annen vaktsentral?

Det er forskjellige regelverk i boliger, næringsbygg og offentlige bygg. I eldre bygg / større byggesaker er det ofte fornuftig at en brannrådgiver ser på løsninger. Definerer hvilke krav som gjelder, da det ofte blir foretatt tekniske bytter. Har du eks. sprinkelanlegg og flere rømningsveier kan det være et annet krav til brannalarm og nødlys enn dersom det kun er en rømningsvei m.m..

Les mer om brannalarmanlegg – og be oss om tilbud på felles brannalarmanlegg og serviceavtale for deres bygg.


Nødlysanlegg

I næringseiendommer, offentlige bygg, hoteller og større boligbygg er det ofte strenge krav til nødlysanlegg.

Det er svært viktig at dette fungerer i nødsituasjoner, for å sikre lys ved evakuering i en nødsituasjon f. eks ved brann eller strømbrudd.

Vi tilbyr installasjon av nødlysanlegg, og etablerer gjerne avtale om nødvendig kontroll og funksjonstest av nødlysanlegget. Dette integreres ofte i avtale om internkontroll, eller det kan etableres egen avtale for dette.

Les mer om nødlysanlegg – og be oss om tilbud på nødlysanlegg og serviceavtale for deres bygg.


Tilstandsrapport elektriske anlegg

Vi utarbeider tilstandsrapporter for det elektriske anlegget i næringseiendommer, offentlige bygg, borettslag m.m.

Er du usikker på om ditt anlegg er tilfredsstillende i forhold til forskrifter og dagens behov? Ønsker du en vurdering av tilstanden på deres elektriske anlegg?

Vi har offentlig godkjent installasjonsinspektør i vårt selskap, og gir en lettfattelig rapport om anleggets tilstand, med anbefalinger om hvilke tiltak som bør vurderes på lang og kort sikt.