Hoel Elektro AS
22 60 27 60
Frydenbergveien 46B
0575 Oslo
Man-Fre: 07:30 - 15:30
Send oss en forespørsel

Ladestasjon el-bil

Vi installerer løsninger for ladeuttak til elbiler.

ladestasjon elbil illustrasjonsbildeDet er registrert nærmere 140 000 elbiler / ladbare biler i Norge (des 2017). Markedet for elbiler øker, og teknologiutviklingen går svært fort – det er forventet over 200 000 elbiler på norske veier i løpet av noen år.

Det kommer fortløpende reguleringer fra lovgivere, eltilsyn og nettselskaper – med regelverk og retningslinjer for hvordan installasjon av lade-uttak skal utføres.

Det er kun tillatt med 10A sikring for lading av elbil over vanlig stikkontakt, og det skal på nye anlegg være en egen kurs for dette.

Ved høyere ladestrøm (dvs over 10A), så kreves at det installeres et ladeuttak i hht europeiske standarder.

Det ble i februar 2015 innført et krav om at jordfeilvernet på kurs for ladeuttak (eller evt jordfeilvern installert i selve ladeuttaket), skal være type B. Dette for å hindre at eventuelle DC-komponenter (likestrømsfeil) fra bilen, kommer inn på det elektriske anlegget.


Prosjektering og installasjon av ladeuttak for elbiler

Ladeuttak for elbiler deles inn i tre kategorier: Hurtiglading, semi-hurtiglading og normallading.

Normallading vil som oftest være det som er mest aktuelt i boliger, både med tanke på kostnader for installasjon og tilgang på strøm i det eksisterende anlegget, samt at de fleste biler blir tilstrekkelig ladet over natten.

I felles garasjeanlegg f. eks borettslag eller næringsbygg – så kan vi tilby løsninger med automatisk strømdeling, som fordeler tilgjengelig kapasitet på de uttakene som er i bruk. Dette er hensiktsmessig der det er begrenset tilgang på kapasitet for samtidig bruk.

 

Det er mange punkter som må avklares – noen relevante spørsmål vil være:

 • Hvor skal uttaket etableres? Hjemme i din private garasje, i felles garasjeanlegg / parkeringshus, ladestolpe på offentlig sted o.l.
 • Hvilket behov har du – type bil og ladekontakt?
 • For lading hjemme, der du som regel lader over lang tid, så klarer de aller fleste seg med en løsning for normal lading – dvs inntil 16A ladestrøm.
 • Valg av kategori / løsning / mode?
 • Har du nok strøm for å etablere hurtiglader, eller må du forsterke anlegget?
 • Er ditt anlegg tilknyttet IT-nett med 230V – eller er det TN-nett med 400V?
 • NB! Ved bruk av 1-fase husholdningskontakt (schuko) uten tilleggsbeskyttelse for lading av EL-bil så skal denne i Norge begrenses til 10 A, og være tilknyttet egen kurssikring med jordfeilvern type B!

Lese mer? Last ned Temaveileder for ladestasjoner – utarbeidet av Nelfo, DSB, NEK og Elbilforeningen.


Leverandør av ladestasjoner

En av våre leverandører er Salto Ladestasjoner AS – som er aktive i utvikling av ladesystemer for elbil.

Med tillatelse fra Salto gjengir vi her noe tekst fra Salto sine hjemmesider: 

Lær om lading:

Hva er forskjellen på Type-1 og Type-2 kontakt?

Type-2 er den standardiserte* benevnelsen på ladegrensesnittet mellom infrastrukturen og el-kjøretøyet, som man har besluttet å bruke overalt i Europa. Også kalt for «Mennekes-kontakt» ettersom Mennekes var de som fant den opp. Type-2-kontakter er både for 1- og 3-fase, og finnes både på ladepunktene og på kjøretøyene.

Type-1 er den standardiserte* benevnelsen på ladegrensesnittet mellom infrastrukturen og elbiler i Japan og USA. Den er også kalt for j1772 fordi den ble først definert i SAE J1772. Type-1 grensesnittet er bare for 1-fase og ble konstruert av japanske Yazaki, som er en av verdens største connector-produsenter til biler.

* Internasjonal standard for ladegrensesnitt til el-kjøretøy EN/IEC 62196.

Bruk denne linken for å lære mer – på Salto sine hjemmesider


Produkter

Ladekabler mode-3 og mode-2, ladestasjoner, ladestolper, trafoer og tilbehør – les mer på Salto sine hjemmesider

Produktbilder – Salto

ladestasjoner elbil


Norsk elektroteknisk norm oppgraderes – NEK 400:2014 gjøres gjeldende fra juni 2014.

Denne inneholder en ny delnorm 722 som beskriver hvilke krav som gjelder til strømforsyning og ladeuttak for elektriske kjøretøy.

 • Ladestasjoner for el-bil
 • Krav til uttak og utforming
 • Krav til beskyttelse
 • Krav til samtidighet
 • Krav til periodisk kontroll
 • Jordfeilbryter
 • Ytre påvirkninger
 • Overspenningsvern

Relevante linker til el-bil leverandører

Lading av Tesla S

Lading av Nissan Leaf