Hoel Elektro AS
22 60 27 60
Frydenbergveien 46B
0575 Oslo
Man-Fre: 07:30 - 15:30
Send oss en forespørsel

Tilsynsrapport

Har du fått rapport på ditt elektriske anlegg?

Det lokale eltilsynetilsynsrapport illustrasjonsbildet gjennomfører kontroll av alle elektriske anlegg, både i boliger, borettslag, offentlige bygg og hos næringsdrivende. Dersom de avdekker feil eller mangler i anlegget, så utarbeides en rapport med pålegg om utbedring.

Dersom du har fått en rapport på ditt anlegg, så kan du trygt ta kontakt med oss – vi hjelper deg med nødvendige tiltak og dokumentasjon til tilsynsmyndighetene.

Vi har lang erfaring og gode rutiner for utbedring av tilsynsrapporter.

  • Send oss en henvendelse med saksnummer og pinkode som står på din rapport, og vi henter rapporten direkte ut fra web-arkiv / kvitteringssystem. Du trenger ikke sende rapporten til oss.
  • Etter at vi har utført arbeidene, kvitterer vi rapportens punkter elektronisk i tilsynsmyndighetenes web-system. Deretter sender tilsynsmyndighetene deg et brev med bekreftelse på at avvikene er utbedret.

Lenke til Lovdata: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) fastslår i §9 at det er eier og bruker av det elektriske anlegget som har ansvaret for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av anlegget, slik at dette til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriftene.