Hoel Elektro AS
22 60 27 60
Frydenbergveien 46B
0575 Oslo
Man-Fre: 07:30 - 15:30
Send oss en forespørsel

Overspenningsvern

Overspenninger er uønskede, høye spenningertopper i det elektriske anlegget.

Disse kan oppstå som følge av tordenvær – eller som følge av koblingssituasjoner / hendelser i foranliggende nett (e-verkets anlegg).

Hva kan gjøres for å begrense skader som følge av overspenninger?

Det kan installeres overspenningsvern som er tilpasset forskjellige nivåer i anlegget. Grov vern på inntak / fellesanlegg, mellomvern i underfordelinger og finvern foran kritiske komponenter. I større anlegg så vil det være å anbefale en kombinasjon av disse.

Overspenningsvern demper størrelsen på overspenningen, men vil sannsynligvis aldri kunne stoppe disse helt. Det er umulig å si hvor kraftige overspenninger kan bli, og alle vern har en begrensning for hvor mye energi de klarer å stoppe / dempe. Dvs at man kan begrense skaden ved overspenninger opp til en viss størrelse som vernet håndterer, men man kan ikke garantere / vite om det er tilstrekkelig demping.

Dvs: teoretisk kan man begrense risikoen for skader, og i de fleste tilfeller begrense omfanget av skader – men 100% beskyttet mot overspenninger blir man ikke.

overspenningsvern overspenningsvern 2 illustrasjonsbildePå nye boliginstallasjoner er det (fra 1. juli 2010) blitt krav om at det skal monteres overspenningsvern i sikringsskapet. Forsikringsselskaper og elektrokompetente etater er enige om at dette har en skadebegrensende effekt, og gir sikrere anlegg. Forskriftsendringene har imidlertid ingen tilbakevirkende kraft på eldre anlegg (- men kan anbefales).

Finvern ute i anlegget – foran f. eks PC, musikkanlegg, TV osv er ikke en del av den faste installasjonen – så dette tar elektroinstallatørene som regel ikke med i sin leveranse. Det anbefales at brukere av slikt utstyr selv sørger for at dette blir montert.

Overspenningsvern må også kontrolleres jevnlig for å verifisere at de er hele. Vern som løser ut ved overspenning må enten skiftes eller resettes, avhengig av type.

Det kan være lurt å avklare om deres forsikringsselskap gir rabatt i poliser eller lavere egenandeler ved slike hendelser, dersom dere har installert overspenningsvern.

Klikk her for å lese om beskyttelse mot lynnedslag på DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) sine sider.