Hoel Elektro AS
22 60 27 60
Frydenbergveien 46B
0575 Oslo
Man-Fre: 07:30 - 15:30
Send oss en forespørsel

Tilbud, prosjektering, installasjon

tilbud prosjektering illustrasjonsbilde

Vi leverer gjerne tilbud på deres prosjekt – alt fra større entrepriser som rehabilitering av næringsbygg, til private boliger.

 • Vi ønsker å gi komplette tilbud, med spesifisert beskrivelse av hva som er medregnet.
 • Tilbudene skal være oversiktlige og lett forståelig, i hht god faglig skikk.
 • Tilbud og leveranser skal være i hht gjeldende lover, forskrifter og standarder.
 • Ofte legges Norsk Standard til grunn i tilbudsforespørsler som vi mottar. Vår erfaring er at denne i svært mange tilfeller er langt mer omfattende enn kundens behov. I slike tilfeller er det viktig å avklare omfang for å gi riktig pris, og slik at anlegget blir i hht forutsatt bruk.
 • Vi kan påta oss prosjektering, planlegging og gjennomføring av arbeidene.

Prosjektering av arbeidene

Vi påtar oss elektroentrepriser / oppdrag med prosjekteringsansvar.

 • Prosjekteringen skal utføres på en slik måte at installasjonen blir hensiktsmessig og egnet for tiltenkt bruk.
 • Det er da viktig å samarbeide og avklare med oppdragsgiver, slik at dette blir vurdert og dokumentert.
 • Funksjonsbeskrivelser, kundekrav, standarder, lover og forskrifter legges til grunn for all prosjektering.
 • Risikovurdering og eventuelle installasjonstegninger utarbeides av oss og godkjennes av oppdragsgiver før arbeidene påbegynnes.
 • For større prosjekter behandler vi alle tegninger elektronisk, i samhandling med arkitekt og andre entreprenører som er involvert i prosjektet.

Installasjonsarbeider

Elektroinstallasjoner utføres av våre kvalifiserte fagfolk.

 • Vi skal utføre alle arbeider på en fagmessig god måte, i hht gjeldende forskrifter.
 • Eventuell beskrivelse og tegninger godkjent av oppdragsgiver legges til grunn for utførelsen.
 • Egenkontroll, funksjonstest og dokumentasjon av arbeidene utføres fortløpende.
 • Lovpålagt dokumentasjon som f. eks risikovurdering, rapport fra sluttkontroll, samsvarserklæring osv leveres for alle oppdrag utført av HOEL ELEKTRO AS.
 • Dokumentasjonen kan gjøres tilgjengelig på web-løsning, for våre faste næringskunder.
 • Dokumentasjon til boligeiere legger vi (fra april 2014) direkte i ditt arkiv på www.boligmappa.no