Hoel Elektro AS
22 60 27 60
Frydenbergveien 46B
0575 Oslo
Man-Fre: 07:30 - 15:30
Send oss en forespørsel

Prosjekt nybygg / rehab

Prosjektoppdrag

Vi påtar oss totalentrepriser elektro / oppdrag med prosjekteringsansvar.

prosjekt nybygg illustrasjonsbildeVi har lang erfaring og god kompetanse fra tidligere prosjekter, bl.a. rehabilitering næring-/kontorbygg, nybygg boligprosjekter med 111 stk leiligheter, barnehager, skoler, hotell m.m.

 • Rehabilitering og nybygg
 • Prosjektering og installasjon
 • Næringsbygg / kontorer / borettslag / boliger
 • Prosjekteringen skal utføres på en slik måte at installasjonen blir hensiktsmessig og egnet for tiltenkt bruk.
 • Det er da viktig å samarbeide og avklare med oppdragsgiver, slik at dette blir vurdert og dokumentert.
 • Funksjonsbeskrivelser, kundekrav, standarder, lover og forskrifter legges til grunn for all prosjektering.
 • Risikovurdering og eventuelle installasjonstegninger utarbeides av oss og godkjennes av oppdragsgiver før arbeidene påbegynnes.
 • For større prosjekter behandler vi alle tegninger elektronisk, i samhandling med arkitekt og andre entreprenører som er involvert i prosjektet.

Tilbud

Vi leverer tilbud, anbud og pris – alt fra større totalentrepriser til mindre prosjekter.

 • Vi ønsker å gi komplette tilbud, med spesifisert beskrivelse av hva som er medregnet.
 • Tilbudene er oversiktlige og lett forståelig, iht. god faglig skikk.
 • Tilbud og leveranser er iht. til gjeldende lover og forskrifter.
 • Ofte legges Norsk Standard til grunn i forespørsler vi mottar. I svært mange tilfeller er langt mer omfattende enn kundens behov. Vi avklarer omfanget for å gi deg riktig pris.
 • Vi påtar oss prosjektering, planlegging og gjennomføringen.

 


Installasjon

Installasjonsarbeidene skal utføres på en fagmessig god måte, iht. gjeldende forskrifter.

 • Beskrivelse og tegninger godkjent av oppdragsgiver legges til grunn for utførelsen.
 • Egenkontroll, funksjonstest og dokumentasjon av arbeidene utføres fortløpende.
 • Nødvendig dokumentasjon som rapport fra sluttkontroll og samsvarserklæring er en naturlig del av alle oppdrag som utføres av HOEL ELEKTRO AS.
 • Brukerdokumentasjonen kan gjøres tilgjengelig for kunde på web-løsning.

Vi vil svært gjerne være en langsiktig samarbeidspartner for deg og ditt selskap.

Se egen side for referanseprosjekter.