Hoel Elektro AS
22 60 27 60
Frydenbergveien 46B
0575 Oslo
Man-Fre: 07:30 - 15:30
Send oss en forespørsel

Forbrukertips

forbrukertips illustrasjonsbildeForbrukertips – elektriske anlegg

Her finner du diverse tips og sjekklister i forbindelse med elektriske anlegg. Se også andre av våre sider for produkter og løsninger, brukerveiledning for jordfeilautomater og nyttige linker.


Tips #1 fra HOEL ELEKTRO AS:

Brukerveiledning boliginstallasjoner

HOEL ELEKTRO AS har utarbeidet en generell brukerveiledning for boliginstallasjoner. Her finner du nyttige råd og tips for det elektriske anlegget i din bolig.

Denne vil vi dele med deg – klikk på linken under – skriv den gjerne ut og legg den i sikringsskapet ditt.

pdf icon  Generell brukerveiledning elektriske anlegg i bolig

Les mer på våre sider om brukerveiledning boliginstallasjoner

 


Tips #2 fra HOEL ELEKTRO AS:

Boligmappa – gratis tilbud til boligeiere

boligmappa illustrasjonsbildeBoligmappa.no er boligens servicehefte på nett. En digital lagringsplass som samler viktig dokumentasjon fra offentlige register, håndverkere og boligeiere – alt på ett sted. Serviceheftet følger boligen og er tilgjengelig for den som til en hver tid er registrert som eier – trygt og enkelt.

HOEL ELEKTRO AS leverer lovpålagt dokumentasjon til boligeiere direkte i boligmappa.

Som boligeier logger du deg inn med fødselsnr og bank ID. Her har også tilsynsmyndighetene lesetilgang på dokumentasjon levert av oss.

Les mer på våre sider om boligmappa eller gå direkte til www.boligmappa.no

 


Tips #3 fra HOEL ELEKTRO AS:

Lovpålagt dokumentasjon

lovpålagt illustrasjonsbildeNår du har fått utført arbeider på ditt elektriske anlegg, skal du motta lovpålagt dokumentasjon fra elektrikerfirmaet som har utført arbeidet.

Dokumentasjonen skal følge anlegget / eiendommen i hele anleggets levetid. Ved eiendomsoverdragelse så skal dokumentasjonen overlates til ny eier.

Les mer på våre sider om Lovpålagt dokumentasjon


Tips #4 fra HOEL ELEKTRO AS:

Elvirksomhetsregisteret

logo dsbSentralt register over virksomheter som har tillatelse til å gjøre elektrisk arbeid i Norge. Benytt deg av en registrert installatør for utførelse av arbeider på det elektriske anlegget.

Virksomheter som tilbyr og gjør denne type arbeid uten å være oppført i registeret, driver ulovlig.

Les mer på våre sider om Elvirksomhetsregisteret

 


Tips #5 fra HOEL ELEKTRO AS:

Hva kan du gjøre selv?

gjoer det selv illustrasjonsbildeEr du en handyman som liker å gjøre ting selv?

Det er kun registrerte installatører som har lov til å utføre arbeid på den faste installasjonen, og vi opplever stadig å rette opp feil i elektriske anlegg etter hobbyelektrikere og useriøse aktører. Å gjøre det selv kan tilsynelatende virke enkelt, billig og fristende, men da skal du vite hva du gjør!

Les mer på våre sider om hva du kan gjøre selv


Diverse dokumenter til nedlasting

pdf icon  Samsvarserklæring – hva er det?

pdf icon Kursfortegnelse m bruksanvisning for jordfeilautomat – jordfeilbryter

pdf icon Plakat informasjon om salg av elmateriell

pdf icon Unngå varmekabelsvikt i våtrom – Sintef

pdf icon  Egensjekken

pdf icon  Er ditt hjem elsikkert


Noen sikkerhetsregler – huskeregler

 • Endringer på den faste installasjonen skal KUN utføres av registrert installatør.
 • Ufagmessig utførelse kan medføre livsfare – støt / brann.
 • Husk at du som eier av anlegget har ansvaret for at ditt anlegg er i orden.
 • Eier skal motta og oppbevare lovpålagt dokumentasjon fra utførende installatør. Denne dokumentasjonen MÅ du kunne fremvise ved et besøk fra tilsynsmyndighetene. Benytt en leverandør som leverer din dokumentasjon direkte i  www.boligmappa.no
 • Følg alltid montasjeveiledninger fra leverandøren ved skifte av støpsler o.l.
 • Slå av kokeplater etter bruk! Krav til komfyrvakt på alle nye anlegg fra juli 2010.
 • Slå av TV-apparat og PC, trekk ut støpselet på elektriske apparater / ladere når de ikke er i bruk.
 • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner i barnerom eller i rom hvor det er dyr.
 • Tørk aldri tøy på elektriske ovner, og unngå at gardiner, håndklær e. l. henger over eller for nær ovner.
 • Gammelt elektrisk utstyr kan være brannfarlig. Eventuelt utrangert utstyr leveres til godkjent returmottak.
 • Dersom sikringer / støpsler / brytere o.l. blir unormalt varme, tyder det på overbelastning eller at det er dårlig kontakt.
 • Sjekk regelmessig at røykvarslere er i orden.
 • Bruk aldri sterkere pærer enn det lampen er beregnet for.
 • Dersom du ikke har nok stikkontakter, må du få en registrert elektroinstallatør til å montere flere. Vær forsiktig med å bruke for mange skjøteledninger og avgreninger – da dette representerer en risiko.