Hoel Elektro AS
22 60 27 60
Frydenbergveien 46B
0575 Oslo
Man-Fre: 07:30 - 15:30
Send oss en forespørsel

Hva kan du gjøre selv?

Er du en handyman som liker å gjøre ting selv?

gjoer det selv illustrasjonsbildeVi opplever dessverre stadig å rette opp feil i elektriske anlegg etter useriøse aktører eller hobbyelektrikere. Å gjøre det selv, eller å bruke en useriøs leverandør kan tilsynelatende virke enkelt, billig og fristende for mange, men dette ender ofte opp med å bli en dyr erfaring.

Det er kun registrerte installatører som har lov til å utføre arbeid på den faste installasjonen, men regelverket åpner for at “mindre arbeider” kan utføres av ufaglærte.

Regelverket:

Lenke til Lovdata: Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr – §6 Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg

I forskriftens §6 – femte ledd – åpnes det for at ufaglærte kan utføre mindre arbeid på et elektrisk anlegg. I veledningen til forskriften er definert hva som menes med mindre arbeider:

  • tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording
  • tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording
  • tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere
  • tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt
  • montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg
  • utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser

Også lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ufaglærte dersom alle de følgende vilkårene er oppfylt:

  • effekten ikke overstiger 200 VA
  • monterings- og bruksanvisning følges nøye
  • hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll, og
  • tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.

(NB! Husk at strømmen blir vesentlig høyere ved lav spenning – så du må vite hva du gjør – f eks 200W (VA) last ved 12V = 16,67 Ampere, mens 200W last ved 230V = 0,86 Ampere. Høy strøm medfører større risiko for varmegang og branntilløp dersom dette gjøres på feil måte).

Er du i tvil, så be din installatør om å hjelpe deg.

Du kan også finne utfyllende informasjon om hva du kan gjøre selv ved å følge denne linken til DSB.


Diverse dokumenter til nedlasting

Egensjekken

Er ditt hjem elsikkert?

Generell brukerveiledning elektriske anlegg i bolig

Samsvarserklæring – hva er det?

Kursfortegnelse med bruksanvisning for jordfeilautomat

Plakat informasjon om salg av elektrisk materiell til forbruker

Unngå varmekabelsvikt i våtrom – Sintef


eksempel paa tilboblinger en kan gjore selv