Hoel Elektro AS
22 60 27 60
Frydenbergveien 46B
0575 Oslo
Man-Fre: 07:30 - 15:30
Send oss en forespørsel

Brukerveiledning jordfeilautomat

brukerveiledning jordfeilPå nye anlegg monteres det allpolige jordfeilautomater på alle forbrukskurser. Dette gir langt bedre beskyttelse mot brann- og berøringsfare dersom en feil oppstår i anlegget, sammenlignet med gamle skrusikringer og automater. Visste du at testknappen på disse må betjenes jevnlig for å opprettholde levetid og garantier?

Jordfeilautomat er en kombinert automatsikring og jordfeilbryter. Den beskytter mot overbelastning og kortslutning, og mot jordfeil større eller lik 30mA på den relevante kursen.


Brukerveiledning

Dersom jordfeilautomaten løser ut:

  1. Slå av alle apparater / trekk ut støpsler på alle apparater som er tilknyttet den aktuelle jordfeilautomaten. (Dette gjelder varmeovner, vifter, lysbrytere / belysning, utelys, varmekabler, varmtvannsberedere osv ).
  2. Sett på jordfeilautomaten igjen (nå skal ingen apparater / belastning være på).
  3. Sett deretter på et og et apparat inntil jordfeilautomaten løser ut igjen. Sist innkoblet apparat forårsaket feilen. La dette apparatet være slått av, og slå på kursen igjen. Øvrige apparater kan settes på igjen.
  4. For utbedring av feil: Kontakt din elektriker så raskt som mulig.

Dersom ikke ovennevnte prosedyre fører frem, så kan du anta at det er en feil på den faste installasjonen. I så fall må du kontakte din elektriker så raskt som mulig.

Funksjonstest 

Jordfeilautomat / jordfeilbryter skal jevnlig funksjonstestes for å opprettholde levetid og garantier. Anbefales 1 x pr 6 mnd. Dette gjøres ved å trykke inn test-knappen på bryteren. Denne skal da løse ut / bryte strømmen.


Det skal være montert brukerveiledning i sikringsskap der dette er installert.

Last ned her Bruksanvisning jordfeilautomat og bryter

Les mer på våre sider om sikringsskap og jordfeilautomater