Hoel Elektro AS
22 60 27 60
Frydenbergveien 46B
0575 Oslo
Man-Fre: 07:30 - 15:30
Send oss en forespørsel

Boliginstallasjon – private hjem

Vi utfører elektroinstallasjoner i private hjem.

boliginstallasjon illustrasjonsbildeService- og vedlikehold, utbedring av tilsynsrapporter, rehabilitering, oppussing, tilbygg- og påbygg, nytt kjøkken eller garasje? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg med dine behov.

 • Sikringsskap / jordfeilautomater / overspenningsvern
 • Forsterke inntak / øke kapasiteten i anlegget
 • Jording / jordelektrode / beskyttelsesjording
 • Skjult varme / varmegulv / varmekabler / snøsmelting
 • Varmeovn / termostat / nattsenking / reguleringssystemer
 • Belysning / LED / downlight / spotskinner / speilarmaturer / utelamper
 • Fotoceller / bevegelsessensor / dimmer / bryter / trådløs styring
 • Stikkontakt / komfyrvakt / ladestasjon for el-biler
 • EL-PROFFENs agentur på 9-veis stikkontakter (bak TV / multimedia / kontorplass mm)
 • El-sjekk bolig
 • Utbedring tilsynsrapporter

Valg av leverandør / installatør

Det er selvsagt svært viktig at det elektriske anlegget i din bolig er i orden, slik at du og din familie kan sove trygt om natten.

Vi opplever dessverre stadig å rette opp feil i elektriske anlegg etter useriøse aktører eller hobbyelektrikere. Å gjøre det selv, eller å bruke en useriøs leverandør kan tilsynelatende virke enkelt, billig og fristende for mange, men dette ender ofte opp med å bli en dyr erfaring. Se våre sider med forbrukertips om sider om hva du har lov til å gjøre selv.

Benytt deg av en registrert installatør for utførelse av arbeider på det elektriske anlegget. Det er kun registrerte installatører som har lov til å utføre slikt arbeid. Du kan selv sjekke om leverandøren er oppført i registeret via web. Les mer om våre autorisasjoner og søk i Elvirksomhetsregisteret


Lovpålagt dokumentasjon

Du skal motta lovpålagt dokumentasjon fra installatøren som utfører arbeid på ditt anlegg. Dette er dokumentasjon som du må kunne fremlegge ved f. eks besøk fra tilsynsmyndighetene, og ved eiendomsoverdragelse. Dersom det skulle oppstå brann eller lignende kan det også være greit å kunne dokumentere at alle arbeidene er utført på lovlig og forskriftsmessig måte.

Dokumentasjonen er en naturlig del av alle oppdrag som utføres av HOEL ELEKTRO AS.

Fra april 2014 leverer vi den lovpålagte dokumentasjonen til boligeiere direkte i din mappe på www.boligmappa.no

Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett. En digital lagringsplass som samler viktig dokumentasjon fra offentlige register, håndverkere og boligeiere – alt på ett sted. Servicehefte følger boligen og er tilgjengelig for den som til en hver tid er registrert som eier – trygt og enkelt.

Dette er et gratis tilbud til alle boligeiere i Norge. Som boligeier logger du deg inn med fødselsnr og bank ID. Her har også tilsynsmyndighetene lesetilgang på dokumentasjon levert av oss.


ELSJEKK – Boliginstallasjon

Vi kan foreta El-sjekk av din leilighet / enebolig.
Vi benytter sjekkliste / rapport i hht NELFOs kontrollskjema, som gir en lettfattet oversikt.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) fastslår i §9 at det er eier og bruker av det elektriske anlegget som har ansvaret for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av anlegget, slik at dette til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriftene.


Les mer om oss – se også våre tjenester, tips om boliginstallasjoner og produkter og løsninger

bolginstallasjon private hjem 2 bolginstallasjon private hjem