Hoel Elektro AS
22 60 27 60
Frydenbergveien 46B
0575 Oslo
Man-Fre: 07:30 - 15:30

Vi installerer nødlysanlegg

– i kontorbygg, forretninger/butikker, offentlige bygg, borettslag og boligsameier.


Nødlysanlegg

nodlys illustrasjonsbildeDersom det oppstår en brann eller en annen nødsituasjon, så er det viktig å sikre trygge rømningsforhold. Dersom strømmen blir borte eller lokalene er fulle av røyk, kan det være vanskelig å finne raskeste og riktig vei ut av lokalene.

 

 

Med nød- / ledelys system installert i bygget, så har dere

 • Lys i rømningsveiene ved nettutfall
 • Lys i rømningsveiene ved nødsituasjoner
 • Sikrer raskere evakuering
 • Sikrer at man ledes ut i riktig retning

Det er svært viktig at anlegget fungerer i nødsituasjoner, så det er også strenge krav til kontroll og vedlikehold av slike anlegg.

Vi utfører installasjon av nødlysanlegg, og tilbyr avtale om jevnlig kontroll og funksjonstest av anlegget. Dette integreres ofte i avtale om internkontroll, eller det kan etableres egen avtale for dette.

Ved nybygg og rehabilitering av næringseiendommer, offentlige bygg, hoteller og større boligbygg er det ofte strenge krav til nødlysanlegg. Omfang defineres gjerne av en brannrådgiver i en brannstrategi for bygget.

Det finnes et stort utvalg av type systemer, armaturer og løsninger for forskjellige miljøer og uttrykk. Vi kan tilby desentraliserte og sentraliserte anlegg, og kombinerte systemer med felles sentral og overvåking av brannalarm- og nødlys.

Ved valg av løsning er det viktig å vurdere installasjonskostnader, driftskostnader for strøm og vedlikehold, kvalitet og tilgang på produkter, levetid på produkter, rutiner og serviceavtale for vedlikehold / test / dokumentasjon.

Ta gjerne kontakt med oss, og vi finner produkter og løsninger for deres behov.


Enkle begreper / uttrykk for nødlysanlegg (ikke uttømmende):

Nødlysarmatur:

 • Armaturer som har batteridrift og lyser ved nettutfall / nødsituasjon.
 • Felles betegnelse for Markeringslys (ML) og Ledelys (LL).

Markeringslys (ML):

 • Nødlysarmatur med grønt skilt (piktogram).
 • Angir retning / retningsendringer, utganger osv for rømningsvei.
 • Skal lyse kontinuerlig, både i normal drift og ved nettutfall.

Ledelys (LL):

 • Nødlysarmatur uten piktogram.
 • Lyser ikke i normal drift, kun ved nettutfall.
 • Skal sikre tilstrekkelig lys i rømningsveien ved nødsituasjon.

LED

 • LED lyskilde tilbys av de fleste produsenter – levetid ca 50 000 timer
 • Svært gunstig alternativ til 8W lysrør som har levetid ca 8 000 timer
 • Reduserer driftskostnader (strøm og vedlikehold)

Desentraliserte anlegg:

 • Nødlysarmaturene har innebygd batteripakke i hver armatur.
 • Forskjellige krav i forskjellig type bygg 1 – 2 – 3 timer batterikapasitet.
 • Batterienes levetid varierer – må skiftes regelmessig av installatør.

Sentraliserte anlegg:

 • Felles (sentral) batteriforsyning til alle nødlysarmaturene i anlegget
 • Krav om funksjonssikker kabel frem til hver branncelle

Selvtest

 • Armaturer med selvtestfunksjon, som jevnlig foretar utladingstest og batteritest.
 • Forskjellige prosedyrer for forskjellige produsenter.
 • Dioder (siganllys) på armatur som indikerer status
 • Forenkler vedlikeholdsarbeider, men må ha jevnlig tilsyn og test som loggføres

Adresserbart anlegg

 • Overvåket system der armaturene har egen adresse i anlegget.
 • Tilknyttes sentral
 • Forenkler vedlikeholdsarbeider vesentlig

Noen av våre leverandører på nødlys:

Elotec

Honeywell / Eltek