Hoel Elektro AS
22 60 27 60
Frydenbergveien 46B
0575 Oslo
Man-Fre: 07:30 - 15:30
Send oss en forespørsel

Rammeavtale / serviceavtale

rammeavtale illustrasjonsbildeRammeavtale / serviceavtale for elektroarbeider

Har dere regelmessig behov for elektriker til å utføre ettersyn, vedlikehold, reparasjoner eller endringer i deres anlegg?

I så fall vil dere være tjent med å etablere en rammeavtale / serviceavtale, der dere får rabatterte priser, faste responstider, og en fast kontaktperson som vil bli kjent med deres anlegg.

Vi har rammeavtaler / serviceavtaler med offentlig sektor, eiendomsforvaltere, næringskunder og borettslag / sameier. Rammeavtale / serviceavtale kombineres ofte med en avtale om internkontroll, der vi foretar risikovurdering og kontroll av deres anlegg, i faste intervaller. Les mer om dette på våre sider om Internkontroll.

Vi ønsker å være en langvarig samarbeidspartner for våre kunder. Vi er og skal være kompetansepersoner på kundens elektriske anlegg. Dette kan best løses ved at et gjensidig tillitsforhold utvikles gjennom langsiktig samarbeid, der våre saksbehandlere og montører blir kjent med deres anlegg og behov.

Vi mener det er en stor fordel å benytte en fast installatør på elektriske anlegg, fremfor å ha forskjellige installatører for hvert oppdrag som skal utføres. Vi søker å sende de samme montørene til faste kunder og anlegg de er blitt kjent med. Dette gir kontinuitet i vedlikeholdsarbeider, og medfører at arbeidet kan utføres på en mer rasjonell måte. Dette gir reduserte vedlikeholdskostnader og sikrere anlegg.

Vi etablerer gjerne rammeavtale / serviceavtale, der dere får rabatterte priser, faste responstider, og en fast kontaktperson som vil bli kjent med deres anlegg.

Avtalene kan knyttes opp mot et visst volum i omsetning, eller baseres på mer tilfeldig / ambulerende behov.


Serviceoppdrag i Oslo og omkringliggende områder

Serviceoppdrag – er oppdrag med begrenset omfang, og utføres som regel uten fast pris. Serviceoppdrag løses på stedet av en av våre erfarne servicemontører. Arbeidet faktureres etter medgått tidsforbruk og levert materiell.

Vi utfører serviceoppdrag innenfor en rekke områder

  • Næringseiendommer, kontorer, forretninger, restauranter
  • Offentlig sektor – stat og kommune – kontorer – skoler – barnehager
  • Borettslag og boligsameier
  • Det private boligmarkedet

Vi har

  • Lang erfaring og gode rutiner
  • Fokus på service og kvalitet
  • Mange servicebiler, høy servicegrad og kort responstid for våre kunder.
  • Erfarne montører, som løser oppdragene på en effektiv måte.
  • Lovpålagt dokumentasjon levers for alle oppdrag – webarkiv for faste kunder
  • HMS / SHA – systemer

Les mer på våre sider om serviceoppdrag.