Hoel Elektro AS
22 60 27 60
Frydenbergveien 46B
0575 Oslo
Man-Fre: 07:30 - 15:30
Send oss en forespørsel

Entreprenører / utbyggere

entreprenorer illustrasjonsbildeErfaring og kompetanse på totalentrepriser – nybygg og rehabilitering.

Vi har utført totalentrepriser på boligprosjekter med opptil 111 stk nye leiligheter, nybygg og rehabilitering for næring / kontorbygg, hotellinstallasjoner, barnehager, skoler m.m. Godkjent leverandør i Startbank siden 2007, og vår erfaring strekker seg over nesten 50 år tilbake til 1974.

Vi påtar oss totalentrepriser elektro / oppdrag med prosjekteringsansvar.

 • Rehabilitering og nybygg (næringsbygg / kontorer / borettslag / boliger)
 • Prosjektering og installasjon
 • Prosjekteringen utføres slik at installasjonen blir i henhold til gjeldende regelverk, og egnet for tiltenkt bruk.
 • Samarbeide og avklaring med oppdragsgiver er viktig. Alt blir risikovurdert og dokumentert.
 • Funksjonsbeskrivelser, kundekrav, standarder, lover og forskrifter legges til grunn for all prosjektering.
 • Risikovurdering og eventuelle installasjonstegninger utarbeides av oss og godkjennes av oppdragsgiver før arbeidene påbegynnes.
 • For større prosjekter behandler vi alle tegninger elektronisk, i samhandling med arkitekt og andre entreprenører som er involvert i prosjektet.

Tilbud

Få tilbud på ditt prosjekt – alt fra større totalentrepriser til mindre prosjekter.

 • Vi ønsker å gi komplette tilbud, med spesifisert beskrivelse av hva som er medregnet.
 • Tilbudene skal være oversiktlige og lett forståelig, iht. god faglig skikk.
 • Tilbud og leveranser skal være iht. gjeldende lover, forskrifter og standarder.
 • Ofte legges Norsk Standard til grunn i forespørsler vi mottar. I mange tilfeller er dette langt mer omfattende enn kundens behov. I slike tilfeller er det være viktig å avklare omfang for å gi riktig pris.
 • Vi påtar oss prosjektering, planlegging og gjennomføring av arbeidene.

Installasjon

Installasjonsarbeidene utføres av kvalifiserte fagfolk, iht. gjeldende forskrifter.

 • Eventuell beskrivelse og tegninger godkjent av oppdragsgiver legges til grunn for utførelsen.
 • Egenkontroll, funksjonstest og dokumentasjon av arbeidene utføres fortløpende.
 • System for SHA / egenkontroll / kvalitetssikring.
 • Nødvendig FDV dokumentasjon til oppdragsgiver og sluttbruker
 • Brukerdokumentasjonen kan gjøres tilgjengelig for kunde i nettløsning.

Vi vil være en langsiktig samarbeidspartner for deg og ditt selskap. Ta gjerne kontakt med deres forespørsel. Se våre referanseprosjekter her.