Hoel Elektro AS
22 60 27 60
Frydenbergveien 46B
0575 Oslo
Man-Fre: 07:30 - 15:30
Send oss en forespørsel

Borettslag og sameier

borettslag illustrasjonsbildeVi har lang erfaring og god kompetanse på elektriske installasjoner i borettslag og sameier.

 • Serviceoppdrag / vedlikehold
 • Rammeavtaler / serviceavtaler – faste kunder
 • Utbedring av tilsynsrapporter
 • Rehabilitering elektriske anlegg
 • Internkontroll elektriske anlegg
 • Varmekabelanlegg
 • Boliginstallasjoner
 • Nødlysanlegg
 • Brannalarmanlegg
 • Porttelefon / adgangskontroll
 • Tilstandsrapporter, konsulentvirksomhet og rådgivning

Rammeavtale

Har dere jevnlig behov for elektriker? Vi vil anbefale en rammeavtale for serviceoppdrag, der både borettslaget og beboere oppnår rabatterte timepriser og varekjøp. Det er også kostnadsbesparende å benytte samme installatør på hvert oppdrag, da vi over tid blir kjent på deres anlegg, og kan utføre oppdragene på en mer rasjonell måte.

Les mer på vår side om rammeavtaler


Tilsynsrapport fra det lokale eltilsynet?

Vi utbedrer tilsysnsrapporter. Send oss saksnummer og målernummer som står oppgitt på rapporten, og vi henter ut opplysningene fra tilsynsmyndighetenes web-arkiv. Etter at rapporten er utbedret, kvitteres dette elektronisk av oss. Vi leverer selvsagt all lovpålagt dokumentasjon som du skal ha, og du får bekreftelse fra tilsynsmyndighetene om at rapporten er utbedret.

Les mer på våre sider om utbedring av tilsynsrapport


Lovpålagt dokumentasjon

Arbeid på det elektriske anlegget skal kun utføres av kvalifiserte fagfolk. Når du har fått utført arbeidet, skal du motta lovpålagt dokumentasjon fra elektrikerfirmaet. Manglende dokumentasjon vil medføre rapport fra tilsynsmyndighetene, og vil etterhvert kunne medføre lavere pris ved salg eiendommen. Les mer om lovpålagt dokumentasjon.


Nyhet for boligeiere – Boligmappa

Boligmappa.no er boligens servicehefte på internett. En digital lagringsplass som samler viktig dokumentasjon fra offentlige register, håndverkere og boligeiere – alt på ett sted. Servicehefte følger boligen og er tilgjengelig for den som til en hver tid er registrert som eier.

Gratis tilbud til alle boligeiere i Norge. Som boligeier logger du deg inn med fødselsnr og bank ID. Tilsynsmyndighetene har lesetilgang på dokumentasjon levert av oss.

Vi leverer lovpålagt dokumentasjon til boligeiere direkte i ditt arkiv på boligmappa, der også tilsynsmyndighetene har lesetilgang (kun til relevant dokumentasjon). Har du dokumentasjonen liggende i ditt arkiv på boligmappa – så ser tilsynsmyndighetene dette før de kommer på besøk.

Les mer om dette på våre sider eller direkte på www.boligmappa.no


Gamle skrusikringer (uz) – eller nye jordfeilautomater?

I eldre anlegg med gamle skrusikringer (uz) eller 1-pol automatsikringer, så vil kun den ene fasen koble ut ved feil. Dette betyr at det fortsatt vil stå spenning på feilstedet på den andre fasen. Dersom det samtidig oppstår en feil nr 2 innenfor samme transformatorkrets (f. eks hos en nabo), vil det kunne oppstå farlige feilstrømmer og berøringsspenninger i anlegget. Dette er en av de hyppigste brannårsakene i Norge på eldre anlegg. Dette har ført til at det på alle nye anlegg nå er krav om jordet installasjon og jordfeilautomater på hver kurs, som sikrer allpolig frakobling ved første feil i anlegget.

Forskriftskravet har ingen tilbakevirkende kraft i eldre anlegg, men dette anbefales. Det er et krav om å vedlikeholde anlegget slik at dette er driftsikkert, og ikke medfører fare for mennesker, dyr og bygninger.

NB! Nye jordfeilautomater er mer nøyaktig og tillater mindre overforbruk enn gamle skrusikringer og gamle automat-sikringer. Det kan derfor forekomme at høyt belastede kurser, eller kurser med jordfeil, vil løse ut etter overgang til nye kurssikringer. I så fall må belastningen reduseres eller kursopplegget fordeles på flere kurser, og dersom det er jordfeil i anlegget som overstiger 30mA må dette feilsøkes og rettes.

Kapasitet og generell tilstand på det elektriske anlegget

I eldre borettslag, så er ofte anlegget under-dimensjonert i forhold til dagens behov. Eksempelvis ble det naturligvis ikke tatt høyde for oppvaskmaskin, vaskemaskin på bad, induksjonsovner o.l. i eldre anlegg. Det kan derfor være behov for å vurdere kapasitet på inntak og stigeledninger, kapasitet til leiligheter, alder og generell tilstand på installasjon og utstyr som ledningsnett, brytere og stikkontakter, lamper, varmeovner og lignende.

Les mer om sikringsskap og fordelingsanlegg


Generelle installasjoner

Det finnes i dag mange energieffektive tiltak som bør vurderes ved rehabilitering av det elektriske anlegget.

Bl.a belysningsutstyr med LED-lyskilder / sparepærer med lavere strømforbruk, sensorstyring som tenner lyset ved bevegelse gir kortere brenntid og øker levetiden på komponentene, samtidig som serviceintervallene går ned.

Smarte timere (tidsbrytere) som stenger strømmen etter en bestemt tid, komfyrvakter som automatisk stenger strømmen til steketoppen ved bl.a. unormal varmeutvikling, termostater som senker temperaturen om natten eller mens du er på jobb – osv – osv..


Varmekabler / frostsikring

Varmekabler i trapper, innkjørsler, fortau, gangveier forenkler vedlikeholdsarbeider og hindrer beinbrudd.. Selvregulerende varmekabler i taknedløp / takrenner for å sikre isfrie takrenner m.m.

Les mer på våre sider om varmekabler


Internkontroll elektriske anlegg

Borettslag og sameier er å anse som virksomheter, og omfattes av internkontrollforskriften.
Borettslag og sameier er imidlertid organisert slik at det er naturlig å skille mellom privat område og fellesarealer. Styret har plikt til å arbeide systematisk med helse, miljø- og sikkerhet på fellesarealene. Videre plikter styret å informere sameiere / andelseiere om det ansvar som fellesskapet og hver enkelt har etter lov og forskrift. Det er uheldig dersom enkelte av andelseierne ikke vedlikeholder sitt anlegg, da dette svekker den totale sikkerheten og vil være til fare for øvrige beboere.

Internkontroll øker elsikkerheten, og er en god investering både med tanke på sikkerhet, rasjonell drift og eiendommens verdi. Vi har lang erfaring og god kompetanse på dette området. Les mer på våre sider om Internkontroll el-anlegg.


Brannalarmanlegg

Vi tilbyr installasjon av brannalarmanlegg. I borettslag / bygårder kan vi tilby adresserbare anlegg, med felles sentral. Deteksjon og varsling i rømningsveier og fellesarealer, som gir umiddelbar alarm i hele bygget. Med alarmsender så kan det tilknyttes automatisk varsling til brannvesenet eller annen vaktsentral. Vi kan også anbefale deteksjon og varsling inne i hver enkelt leilighet, tilknyttet felles sentral. Anlegget kan installeres med lokal avstillingsbryter inne i hver leilighet, og programmeres med bygårdsfunksjon. Med bygårdsfunksjon vil utløst alarm inne i leiligheten først gi lokal alarm, kun inne i leiligheten. Dersom det er feil-alarm (pga stekeos el.l.), så kan lokal alarm avstilles på lokal avstillingsbryter i leiligheten innen 1 minutt. Dersom dette ikke gjøres, går hele anlegget i full alarm, hele bygget og eventuelt vaktsentral varsles om brann. Les mer på våre sider om brannalarmanlegg.


Porttelefon / portvideo / adgangskontroll

Vi leverer solide og moderne bus-baserte anlegg, med og uten video. Dagens teknologi gjør det relativt enkelt å skifte ut eldre anlegg med nye løsninger. Ofte kan eksisterende ledningsnett benyttes. Les mer på våre sider om porttelefon / portvideo / adgangskontroll.