Hoel Elektro AS
22 60 27 60
Frydenbergveien 46B
0575 Oslo
Man-Fre: 07:30 - 15:30

Vi leverer og installerer varmekabler

varmekabler

Det er svært strenge krav til utførelse og dokumentasjon av varmekabelanlegg. Dette er arbeider som KUN skal utføres av en registrert installatør. Ta kontakt med oss for tilbud om varmekabelanlegg.

Generelt om varmekabelanlegg

Varmekabler i bolig er en komfortabel, miljøvennlig og god oppvarmingsmetode. Det finnes et rikt utvalg av produkter og leverandører, og vi kan montere varmekabler i alle typer rom (f. eks bad, vaskerom, stue, entrè, kjøkken, soverom m.m). Det finnes løsninger som kan monteres direkte på brennbart underlag, og for de fleste typer gulvbelegg som fliser, parkett o.l.

Varmekabler som oppvarming er positivt for innemiljøet (ingen støvforbrenning), er driftsikkert og tilnærmet vedlikeholdsfritt, kan reguleres relativt raskt og nøyaktig, kablene tar ikke opp plass og er usynlige.

Styring med termostater som kan ha nattsenkingsfunksjoner, eller tilknyttes sentraliserte anlegg / smart-hus systemer, gir energieffektive løsninger.

Utendørs benyttes gjerne varmekabler for bl.a. snøsmeltig / frostsikring i trapper / nedkjørsler, frostsikring av takrenner / nedløp, taksluk, vann- og avløpsrør m.m.

For at varmekabelanlegget skal fungere optimalt, og for at det ikke skal være fare for brann eller elektriske støt, så er det svært viktig at anlegget blir riktig dimensjonert og installert. Husk også at det er strenge krav til dokumentasjon av anlegget – alt fra gulvets oppbygging / konstruksjon, valg av varmekabel, effekt pr m og pr m2, beskyttelsesmetoder, måleresultater o.l.

Garanti ved utførelse og dokumentasjon fra registrert installatør

Dersom du har dokumentasjon fra elektroinstallatøren på utførelsen, så har vi leverandører som gir opptil 20 år garanti på varmekabler / varmematter:

Reklameres det på et produkt hvor feilen skyldes en produksjonsfeil blir produktet reparert eller erstattet uten kostnader. Garantien dekker også kostnadene i forbindelse med installasjon og nytt gulv/overdekning slik som fliser, parkett etc. For å få denne garantien kreves det at installasjonen er utført av en autorisert installatør og garantibeviset må være stemplet, signert og levert.


Noen av våre leverandører:


Dimensjonering og valg av løsning / produkter baseres på mange faktorer:

 • Hva slags type rom er det? Rom for varig opphold? Våtrom?
 • Rommets størrelse og innredning? Noe som skal fastmonteres på gulvet?
 • Er varmekablene eneste oppvarmingskilde, eller skal den fungere som komfortvarme?
 • Gulvets oppbygging og konstruksjon? Er det brennbart eller ubrennbart underlag? Våtrom / membran?
 • Er det kaldt rom under kablene? Isolasjon under kablene?
 • Skal det støpes over kablene, eller en “tørr” løsning?
 • Hva slags gulvbelegg skal det være over kablene? Fliser? Parkett? Tåler parketten varmekabler?

Styring / regulering:

 • Generelt ønskes hurtig regulering av varmen. Det er derfor en fordel at varmekablene ligger høyt opp i konstruksjonen.
 • Type termostat og styring? Nattsenking? Fjernstyring?
 • Sentralisert styring? Styringsautomatikk for større anlegg f. eks v snøsmelting?
 • Varmekabler i tregulv skal ha max-begrensning 27 gr C i gulvet.
 • Gulvføler skal eventuelt monteres oppunder gulvbelegget.
 • Alle varmekabler skal ha forankoblet jordfeilvern 30mA – minimum på hver kurs.
 • Det må ikke legges tykke tepper eller møbler med store flater på gulv som har varmekabler. Dette hindrer varmeavgivelse og kan medføre overoppheting av varmekablene. Les alltid brukerveiledningen som du skal motta fra din installatør.

Effektbehov varmekabel og gulvvarme:

Effektbehov vil være avhengig av flere faktorer bl.a som nevnt over. I tillegg kan dette være forskjellig om du har et gammelt hus eller nytt hus med forskjellige kvaliteter på isolasjon og konstruksjoner. Erfaringstall effektbehov:

 • I rom uten varig opphold (f. eks vindfang / bad / vaskerom) kan det være behov for ca 100 – 150W pr m2.
 • I rom med varig opphold kan det være behov for ca 40 – 100W pr m2.
 • Snøsmelting i trapper / nedkjørsel kan det være behov for ca 300W/m2.
 • Takrenner / nedløp / vannrør – ca 15 – 35W pr m (avhengig av rørdimensjoner).

Type varmekabler:

Valg av produkt vil være avhengig av flere faktorer bl.a som nevnt over, og det finnes et stort utvalg av produkter for tørre og fuktige rom. Her nevnes noen eksempler på type varmekabler.

 • Tradisjonelle varmekabler – enleder – ohmverdi pr meter.
 • Tradisjonelle varmekabler – standard effektstørrelser / lengder med 1-leder / 2-leder.
 • Varmekabler for lavtbyggende gulv – lavere effekt pr m, lengre kabler, tettere sløyfer.
 • Varmematter – godt egnet for lavtbyggende gulv, også for brennbart underlag / parkett overdekking.
 • Varmefolier – i bjelkelag og eventuelt tørre rom ( under parkett).
 • Forskjellige type “tørre” systemer med foliert (varmeledende) plater med spor for varmekabler. Parkett monteres rett over.
 • Selvregulerende varmekabler

Montering av varmekabler:

Montering av varmekabler skal kun utføres av en registrert installatør. Utførelsen vil variere avhengig av type rom / gulvkonstruksjon / ønsket eller tillatt effekt pr m2 o.l., og montasjeanvisning fra leverandør må alltid følges.

Dette gjelder også hvordan kablene behandles ved overdekking som f. eks støping. Det er svært viktig at varmekablene ikke blir skadet under montering. En varmekabel som får en skade i isolasjonen kan fungere helt fint i en lang periode, men over tid vil det kunne trekke fuktighet inn i kabelen, og den går til slutt i stykker. Vi har dessverre sett mange eksempler på murerbøtter, trillebårer og spader som benyttes uforsiktig ved muring / overdekking av varmekabler.

Dersom du har dokumentasjon fra elektroinstallatøren på utførelsen, så har vi leverandører som gir opptil 20 år garanti på varmekabler / varmematter:

Reklameres det på et produkt hvor feilen skyldes en produksjonsfeil blir produktet reparert eller erstattet uten kostnader. Garantien dekker også kostnadene i forbindelse med installasjon og nytt gulv/overdekning slik som fliser, parkett etc. For å få denne garantien kreves det at installasjonen er utført av en autorisert installatør og garantibeviset må være stemplet, signert og levert.


– Skjult varme / varmegulv / varmekabler / varmefolie / lavtbyggende varmegulv

– Snøsmelting trapper / snøsmelting gangveier / snøsmelting nedkjøring

– Frostsikring takrenner / frostsikring vann- og avløpsrør / frostsikring sluk

– Termostat / romføler / gulvføler / nattsenking / reguleringssystemer / Enøk