Hoel Elektro AS
22 60 27 60
Frydenbergveien 46B
0575 Oslo
Man-Fre: 07:30 - 15:30
Send oss en forespørsel

Sikringsskap / jordfeilautomater

Vi leverer og installerer sikringsskap og fordelingsanlegg

Vi har lang erfaring og god kompetanse på fordelingsanlegg. Vi skifter sikringsskap eller innholdet i sikringsskapet med nye og moderne komponenter. Vi utfører dette i næringsbygg, i boliger og for borettslag / sameier m.m. Vi har bl.a skiftet sikringsskap i borettslag med over 270 leiligheter, større næringsbygg, offentlig sektor og tekniske fordelinger / anlegg.

Gamle skrusikringer – eller nye jordfeilautomater?

sikringsskapHar du gamle skrusikringer eller 1-pol automatsikringer, så kan det være på høy tid å oppgradere anlegget.

I anlegg med gamle skrusikringer eller 1-pol automatsikringer, så vil kun den ene fasen kobles ut ved feil. Dette betyr at det da fortsatt vil stå spenning på feilstedet på den andre fasen. Dersom det samtidig oppstår en feil nr 2 innenfor samme transformatorkrets (f. eks hos en nabo), vil det kunne oppstå farlige feilstrømmer og berøringsspenninger i anlegget. Dette er en av de hyppigste brannårsakene i Norge på eldre anlegg. I tillegg beskytter disse sikringene kun mot overbelastning og direkte kortslutning – ikke mot jordfeilstrømmer.

Dette har ført til at det på alle nye anlegg er et forskriftskrav om allpolige jordfeilautomater på hver kurs, og jordet installasjon i anlegget. Dette sikrer allpolig frakobling ved første feil i anlegget. Forskriftskravet har ingen tilbakevirkende kraft i eldre anlegg, men en slik løsning anbefales.

Det er et krav om å vedlikeholde anlegget slik at dette er driftsikkert, og ikke medfører fare for mennesker, dyr og bygninger.

Nye jordfeilautomater er mer nøyaktig og tillater mindre overforbruk enn gamle skrusikringer og gamle automat-sikringer. Det kan derfor forekomme at høyt belastede kurser, eller kurser med jordfeil, vil løse ut etter overgang til nye kurssikringer. I så fall må belastningen reduseres eller kursopplegget fordeles på flere kurser, og dersom det er jordfeil i anlegget som overstiger 30mA må dette feilsøkes og rettes.

Kan jeg ha 1 stk felles 30mA jordfeilvern på hele anlegget?

Nei, elektriske anlegg skal prosjekteres og installeres slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk. Ved bruk av 1 stk felles jordfeilbryter 30mA på hele anlegget ditt, så er dette ikke egnet til den forutsatte bruk. Du får et ustabilt anlegg der du risikerer at bryteren vil løse ut og gjøre anlegget strømløst selv om det ikke er reell feil / fare.

Tenk deg at du har 10 stk kurser, og at du har ufarlig lekkasjestrøm / jordfeilstrøm på noen av disse. (Hver for seg kan lekkasjestrøm/jordfeilstrøm inntil 30mA betraktes som ufarlige – kravet om automatisk utkobling er ved 30mA). I en løsning med 1 stk felles jordfeilvern 30mA – så vil vernet løse ut og gjøre hele anlegget strømløst ved f. eks 15mA på to av kursene samtidig (15mA+15mA=30mA).

Med nye jordfeilautomater som tillater 30mA lekkasjestrøm/jordfeilstrøm på hver kurs – så er dette uproblematisk, og anlegget fungerer som normalt.

Jordfeilvarsling

Eldre systemer for jordfeilvarsling på hvert anlegg er også basert på løsning med 30mA på hele anlegget. Disse kobler ikke ut hele anlegget, men varsler om feil med pipelyd og lys signal. Heldigvis går verden fremover –  jordfeilvarsleren kan fjernes ved installasjon av jordfeilautomat 30mA på hver kurs. (NB! Må ikke forveksles med jordfeilovervåking i større anlegg).

Overspenningsvern

For boliginstallasjoner er det på nye anlegg også krav om overspenningsvern kl II i hovedfordeling / sikringsskapet, og vi anbefaler selvsagt dette når du skal oppgradere ditt anlegg. Her er det forskjellige krav til vern og utførelsen, avhengig av spenningssystem og anleggets oppbygging, om det er luftstrekk eller jordkabel som forsyner ditt anlegg m.m.

Kapasitet og generell tilstand på det elektriske anlegget

Eldre anlegg er ofte under-dimensjonert i forhold til dagens behov. Eksempelvis ble det naturligvis ikke tatt høyde for oppvaskmaskin, vaskemaskin på bad, induksjonsovner o.l. i eldre anlegg. Det kan derfor være behov for å vurdere kapasitet på hovedsikring og kapasitet i anlegget, alder og generell tilstand på installasjon og utstyr som ledningsnett, brytere og stikkontakter, lamper, varmeovner og lignende.

Jording

Det er også viktig å verifisere at jordingssystemet i anlegget er i orden, bl.a at anlegget er tilknyttet jordelektrode, og at det er utjevningsforbindelser til vann- og avløpsrør. I eldre bygg / tidligere ble ofte vann- og avløpsrør benyttet som jordelektroder. Dette er ikke lenger tillatt, da dette nå oftest utføres med rør av plast. Har dere skiftet vann- og avløpsrørene til ditt bygg, så må det gjøres tiltak med jordingsanlegget.

 


Relevante uttrykk:

– Hovedtavle / sikringsskap / el-tavle / jordfeilautomater / overspenningsvern

– Inntak / inntakssikring / overlastvern / stigeledninger

– Jordingsanlegg / jordelektroder / beskyttelsesjording / utjevningsforbindelser / jordfeilvern